Controle op hondenbezit (26-09-2017)

Home > Nieuws > Controle op hondenbezit

Controle op hondenbezit (26-09-2017)

RSS
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

Hondenbezitters in de gemeente  Lopik zijn verplicht hondenbelasting te betalen.

Controleurs gaan vanaf  2 oktober 2017 in delen van de gemeente Lopik huis aan huis controleren op hondenbezit. Als een bewoner niet thuis is en de controleur stelt vast dat er wel een hond is, doet hij een formulier in de brievenbus met het verzoek om aangifte te doen.

Hondenbezitters hoeven niet te wachten tot er een controleur voor de deur staat, zij kunnen de hond telefonisch aangeven op nummer 088-0640200 of via het digitale loket van de BghU op www.bghu.nl .

De controleurs zijn herkenbaar aan de bedrijfskleding van Legitiem BV , het bedrijf dat de controle uitvoert. Desgevraagd kunnen controleurs zich legitimeren met een legitimatiebewijs van Legitiem BV. De namen en kentekens van de controleurs zijn bekend bij de gemeente en de politie.