Controle op parkeeroverlast (11-01-2021)

Home > Nieuws > Controle op parkeeroverlast

Controle op parkeeroverlast (11-01-2021)

RSS
Dit item is verlopen op 11-03-2021.

De afgelopen tijd heeft de gemeente Lopik meerdere meldingen over parkeeroverlast ontvangen. Het gaat om overtredingen zoals parkeren van (grote) werkbussen, parkeren in de bocht, buiten de vakken en (langdurig) parkeren van campers/caravans op parkeerplaatsen. Foutparkeren kan niet alleen tot overlast maar ook tot gevaarlijke situaties leiden. En tot situaties waarbij de hulpdiensten een calamiteit niet kunnen bereiken. 

Parkeeractie

Daarom houden wij in het eerste kwartaal van 2021 een parkeeractie. Daarmee willen we inwoners en bezoekers bewust maken (van de naleving) van de regels die gelden voor parkeren. De parkeeractie richt zich met name op situaties waarbij de doorgang wordt belemmerd en/of waarbij de (verkeers)veiligheid in het gedrang is.

De actie begint met een waarschuwingsronde, waarbij er waarschuwingen worden uitgedeeld bij voertuigen die fout geparkeerd zijn. Na een periode van informeren en waarschuwen, wordt daadwerkelijk overgegaan tot het uitdelen van boetes.

Parkeren van grote voertuigen

Het is verboden grote voertuigen op de weg te parkeren. Dit geldt voor bijvoorbeeld vrachtwagens en touringcars. Wilt u toch een groot voertuig op de weg parkeren? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente. Informatie hierover leest u op onze website.

Caravan, camper, aanhangwagen etc. parkeren op de openbare weg

Wilt u uw caravan, kampeerwagen, camper, magazijnwagen, aanhangwagen of vouwwagen op de openbare weg laten staan? Dit mag maar 3 dagen achter elkaar.

Wilt u langer parkeren? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente. Informatie hierover leest u op onze website.

Parkeerregels

Op bijvoorbeeld https://verkeersregels.vvn.nl/ (bij stel je vraag ‘parkeren’ invullen) en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersregels kunt u de landelijk geldende regels voor parkeren nog eens nalezen.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig