Coronavirus: Informatie voor lokale ondernemers en zzp'ers (18-03-2020)

Home > Nieuws > Coronavirus: Informatie voor lokale ondernemers en zzp'ers

Coronavirus: Informatie voor lokale ondernemers en zzp'ers (18-03-2020)

RSS

Beste ondernemer,

Sinds vorige week heeft Nederland te maken met een nieuwe werkelijkheid: grote delen van onze bedrijvigheid liggen stil. De maatregelen die genomen worden tegen de uitbraak van het corona-virus hebben een grote impact op werknemers, zzp’ers en bedrijven. Als gemeente kunnen wij ons voorstellen dat u veel vragen heeft.

Verschillende instanties bieden informatie, hulp en financiële steun. Ondernemers kunnen telefonisch contact opnemen met het Kamer van Koophandel Coronaloket via telefoonnummer (0800) 21 17. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur.

Het kabinet heeft 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

Belangrijke maatregelen voor ondernemers zijn:

Deeltijd WW, Werktijdverkorting

Het is niet meer mogelijk om Werktijdverkorting (wtv-regeling) aan te vragen. De wtv-regeling is ingetrokken. Werkgevers met omzetverlies door het coronavirus kunnen in plaats van de wtv-regeling de regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aanvragen. Dit kunt u aanvragen bij het UWV.

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is de bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Dit is de BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Aanvraag van de BMKB loopt via de bank.

Financiële ondersteuning

Als het inkomen uit een eigen bedrijf te laag is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien, komt een ondernemer of zzp'er misschien in aanmerking voor een Bbz (Bijstand voor zelfstandigen). Het Bbz is er onder andere voor gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen. Bijvoorbeeld als gevolg van de huidige coronamaatregelen. Meer hierover leest u op de website van Werk en Inkomen Lekstroom.

Uitstel van belasting

Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst.

Namens het bestuur van de gemeente Lopik wensen wij u veel sterkte, gezondheid en een goede voortzetting van uw onderneming.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Lopik;

namens deze,

de burgemeester,                               de wethouder Economische Zaken

(dr. L. de Graaf)                                 (J.R.C. van Everdingen MSc)

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig