De Cliëntenraad WIL zoekt 2 nieuwe leden (02-10-2017)

Home > Nieuws > De Cliëntenraad WIL zoekt 2 nieuwe leden

De Cliëntenraad WIL zoekt 2 nieuwe leden (02-10-2017)

RSS
Dit item is verlopen op 18-10-2017.

De Cliëntenraad WIL is op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde leden!

Woont u in Lopik? Heeft u een uitkering of maakt u gebruik van één of meer minimaregelingen? Of bent u misschien op een andere manier geïnteresseerd in de Sociale Zekerheid: werk, uitkeringen, schuldhulpverlening? Kom dan de Cliëntenraad WIL versterken om samen op te komen voor de collectieve belangen van onze Lopikse cliënten. De afdeling Lopik van de Cliëntenraad WIL zoekt 2 nieuwe leden.

Wat is WIL? Wat is de Cliëntenraad WIL?

Werk en Inkomen Lekstroom, kortweg WIL is een samenwerking tussen 5 gemeenten:

Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen; de zogenaamde Lekstroomgemeenten.

De Lekstroomgemeenten werken samen op het terrein van werk, uitkeringen en schuldhulpverlening. De Cliëntenraad WIL is deskundig, betrokken en verbindend. Zij bestaat uit maximaal 15 leden waarin alle Lekstroomgemeenten zijn vertegenwoordigd, met per gemeente maximaal 3 leden.

Wat doet de Cliëntenraad WIL?

De Cliëntenraad WIL komt op voor de collectieve belangen van inwoners van de Lekstroomgemeenten die klant zijn van WIL. Zij maken gebruik van de diensten van WIL zoals een bijstandsuitkering, hulp bij het zoeken naar een nieuwe baan, schuldhulpverlening of minimaregelingen. De Cliëntenraad WIL wil een brug slaan tussen cliënten (klanten) en het bestuur van WIL. Met als doel verbeteringen te realiseren in de kwaliteit van de dienstverlening van WIL. De Cliëntenraad WIL doet dit door het bestuur van WIL gevraagd en ongevraagd advies te geven over het beleid van WIL en de uitvoering door WIL van (wettelijke) regelingen.

Waar praat en/of adviseert de Cliëntenraad WIL over?

Wat zijn de onderwerpen/thema’s?
Bijvoorbeeld:

 • Nieuwe wetten op het gebied van werk en inkomen;
 • Bemiddeling naar werk;
 • Minimaregelingen;
 • Collectieve zorgverzekering;
 • Schuldhulpverlening;
 • Dienstverlening van WIL.

Hoe vaak vergadert de Cliëntenraad WIL?

De Cliëntenraad WIL vergadert 10 tot 12 keer per jaar waarvan minimaal 1 keer per jaar samen met alle leden van het Algemeen Bestuur van WIL.

Wat verwacht de Cliëntenraad WIL van u?

 • Een actieve en betrokken inzet;
 • Het bijdragen van ervaringen met en verbeterpunten voor de verschillende diensten van WIL;
 • Kennis van- en ervaring met de Sociale Zekerheid;
 • Samen met de andere leden van de Cliëntenraad WIL meebouwen aan het versterken van het team;
 • Vertegenwoordigen van de klanten van WIL (met name uit Lopik);
 • Bij voorkeur bestuurservaring.

Wat heeft de Cliëntenraad WIL u te bieden?

 • Onze leden zijn actieve, enthousiaste vrijwilligers die collectieve belangenbehartiging een warm hart toedragen;
 • Interne bijscholing;
 • Een vergoeding per vergadering (max. 12 x per jaar);
 • Leden van de Cliëntenraad WIL houden hun uitkeringsrechten tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor de Cliëntenraad WIL;
 • (ex) Leden van de Cliëntenraad WIL hebben in de contacten met de Lekstroomgemeenten of WIL geen voordelen en geen nadelen van hun lidmaatschap van de Cliëntenraad WIL.

Wanneer kunt u niet deelnemen?

 • Als u raadslid bent of werkt bij één van de Lekstroomgemeenten;
 • Als u lid bent van het bestuur van WIL of betrokken bent bij het bestuur van WIL

Heeft u interesse?

Heeft u interesse en wilt u zich inzetten voor de Cliëntenraad WIL?

Stuur dan een brief en CV naar onderstaand adres:

Het college van B&W van de gemeente Lopik
T.a.v. de heer J.R.C. van Everdingen M. Sc.
Postbus 50
3411 CH  LOPIK

E-mail: gemeente@lopik.nl

Geef in uw brief aan wat uw relatie is met WIL. Bent u bijvoorbeeld klant of bent u op een andere manier betrokken bij WIL?

U kunt uw brief en CV tot uiterlijk 17 oktober 2017 opsturen.

Hoe gaat de procedure verder?

 1. De selectiecommissie van de gemeente Lopik maakt uit de ontvangen brieven een selectie.
 2. Geschikte kandidaten ontvangen een uitnodiging voor een gesprek met de selectiecommissie.
 3. Na het gesprek met de selectiecommissie wijst het college van B&W van de gemeente Lopik de nieuwe leden aan die de afdeling Lopik in de Cliëntenraad WIL gaan vertegenwoordigen.
 4. Het college van B&W draagt deze nieuwe leden voor aan het algemeen bestuur van WIL.
 5. Het algemeen bestuur van WIL stelt vervolgens de voorgedragen leden aan na advies van de Cliëntenraad WIL.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op www.wil-lekstroom.nl
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Diane Breedveld, secretaris van de Cliëntenraad WIL,  via diane.breedveld@gmail.com of via telefoonnummer (06) 22440826.

In de profielschets kunt u meer lezen over de functie: