Duurzaam Lopikerwaard organiseert Collectieve inkoop van Zonnepanelen voor het MKB in de regio Montfoort, Lopik, IJsselstein en Oudewater (16-08-2019)

Home > Nieuws > Duurzaam Lopikerwaard organiseert Collectieve inkoop van Zonnepanelen voor het MKB in de regio Montfoort, Lopik, IJsselstein en Oudewater

Duurzaam Lopikerwaard organiseert Collectieve inkoop van Zonnepanelen voor het MKB in de regio Montfoort, Lopik, IJsselstein en Oudewater (16-08-2019)

RSS
Dit item is verlopen op 15-09-2019.

Op initiatief van de Stichting Duurzaam Lopikerwaard is er, in navolging van de collectieve inkoop van zonnepanelen voor de daken bij de agrariërs, nu ook een collectieve inkoop gestart voor het MKB in de regio Montfoort, Lopik, IJsselstein en Oudewater.

Salderingsregeling voor kleinverbruikers

Er zijn nog steeds aantrekkelijke mogelijkheden voor de kleinverbruikers omdat de salderingsregeling is verlengd tot 2023. Na 2023 wordt deze regeling in stappen afgebouwd tot 2031.

SDE+ regeling voor grootverbruikers

Voor de grootverbruikers (aansluiting groter dan 3x80 Ampère) is er nog steeds de gunstige SDE+ regeling.

Postcoderoos voor bedrijven met een groot dak en laag stroomverbruik

Voor bedrijven met een groot dak en een laag stroomverbruik is er de postcoderoos. Deze regeling is een financieringsmogelijkheid om gezamenlijk zonne-energie op te wekken, zonder dat de zonnepanelen op het eigen dak hoeven te liggen. De regeling kan lucratief zijn als u zelf ook deelnemer aan de regeling wordt.

QuickScan door Soft Energy

Duurzaam Lopikerwaard heeft het bedrijf Soft Energy gevraagd als onafhankelijke samenwerkingspartner het geheel aan administratieve zaken van de aanbesteding en de businesscase op zich te nemen. Met Duurzaam Lopikerwaard is overeengekomen dat u voor € 350 (ex. BTW) een QuickScan kunt laten uitvoeren door Soft Energy.

U kunt zich aanmelden via de link https://duurzaamlopikerwaard.nl/mkb-en-zonne-energie/ Hier kunt u ook nagaan onder welke voorwaarden u kosteloos de QuickScan uit kunt laten uitvoeren. De QuickScan geeft u een berekening van kosten en opbrengsten van de investering. De QuickScan geeft geen uitsluitsel over de geschiktheid van de dakconstructie.

Onderstaand worden de verschillende regelingen kort uitgelegd.