Emmalaan Lopik voortaan eenrichtingsverkeer (08-06-2018)

Home > Nieuws > Emmalaan Lopik voortaan eenrichtingsverkeer

Emmalaan Lopik voortaan eenrichtingsverkeer (08-06-2018)

RSS
Dit item is verlopen op 08-08-2018.

De afgelopen periode hebben bewoners van de Emmalaan in Lopik met een raadswerkgroep gesproken over de verkeersveiligheid in de Emmalaan. De overleggen hebben geresulteerd in het uitbreiden van parkeerplaatsen, het aanleggen van snelheidsremmende maatregelen en het instellen van éénrichtingsverkeer in de Emmalaan.

Deze week (4 t/m 8 juni) zijn de werkzaamheden voor de parkeervakken en de drempels afgerond en zijn de borden voor het eenrichtingsverkeer geplaatst. 

Wij vragen u rekening te houden met deze gewijzigde verkeerssituatie.