“Enthousiast aan het werk bij de gemeente Lopik” (12-03-2019)

Home > Nieuws > “Enthousiast aan het werk bij de gemeente Lopik”

“Enthousiast aan het werk bij de gemeente Lopik” (12-03-2019)

RSS

Gemeente Lopik neemt drie medewerkers met garantiebaan in dienst.

De gemeente Lopik vindt dat iedereen mee moet doen. Mensen met en zonder beperking moeten naast elkaar kunnen werken. Begin 2019 zijn daarom drie nieuwe medewerkers gestart in verschillende functies binnen de gemeente. De organisatie is heel blij en trots dat Aruna Jiawon, Jeannette van Dijk en Saskia Olling in dienst zijn getreden.   

Wethouder Johan van Everdingen: “Vandaag vieren we een feestje omdat we drie nieuwe medewerkers in het zonnetje hebben gezet omdat ze officieel bij onze organisatie aan de slag zijn gegaan in een garantiebaan. Mensen met een arbeidsbeperking komen vaak moeilijk aan de slag. Er bestaan veel vooroordelen. Maar ik geloof niet in beperkingen. Vraag liever naar wat mensen wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Mensen met een beperking hebben veel in hun mars. Als organisatie moet je daar aandacht aan geven. Dat kost tijd, maar als mensen thuis zitten kost het geld en levert het niets op. Nu werken we mee aan hun zelfvertrouwen.”

Saskia Olling
Saskia Olling is 30 jaar, geboren in Nieuwegein en getrouwd met Willem. Zij is haar loopbaan in 2008 begonnen bij Pauw Bedrijven (sinds 1 januari 2019 WerkwIJSS) afdeling schoonmaak. De gemeente Lopik werd haar vaste locatie om schoon te maken en daar voelde ze zich meteen thuis. Saskia is op 1 februari 2019 begonnen bij de gemeente Lopik in de functie van hulpbode en ondersteunt de hoofdbode. Voordat ze werd aangenomen heeft ze eerst een half jaar proefgedraaid. “Ik heb het enorm naar mijn zin hier, ik heb echt het gevoel dat ik er bij hoor”, vertelt Saskia.

Aruna Jiawon

Aruna Jiawon is 42 jaar en doof geboren. Ze woont samen met haar dove zoon van 10 en horende vriend in Houten. In het verleden heeft Aruna bij veel verschillende bedrijven gewerkt, vooral op administratief gebied. Ze kan prima zelfstandig zonder een tolk met één of twee horende mensen communiceren. Aruna: “Ik heb al meer dan vijf jaar samen met mijn zoon van de bijstand geleefd. Jarenlang heb ik bij verschillende bedrijven gesolliciteerd waarbij ik liet weten dat ik doof ben. Ik werd iedere keer afgewezen.. Via Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) kreeg ik vorig jaar van mijn jobcoach te horen dat de gemeente Lopik een baan voor mij had. Ik was dolblij dat ik eindelijk de kans heb gekregen om zelfstandig te  werken en zo mijn eigen geld kan verdienen. Dove mensen moeten goed laten zien wat ze kunnen. Ik voel me hier persoonlijk heel betrokken, we doen het samen!”

Jeannette van Dijk

Jeannette van Dijk woont in Nieuwegein samen met haar man en 2 lieve dochters. Ze is cateringmedewerker geweest, heeft 21 jaar als plaatsvervangend cheffin in IJsselstein gewerkt en bijna 11 jaar bij Stichting Bedrijfsfonds Apotheken in Nieuwegein waar ze de schoonmaak van het kantoor en de lunch verzorgde. In het begin kon ze niet lezen en schrijven maar dat heeft ze geleerd door de vele cursussen die ze mocht doen.

Via een trajectbegeleider van de WIL kwam ze de vacature van hulpbode bij de gemeente Lopik op het spoor. Daar is ze 3 dagen per week mee begonnen. Als snel kwam de vraag of Jeannette zich meer wilde ontwikkelen.  Sinds het najaar van 2018 is ze verantwoordelijk voor de bedrijfskantine en verzorgt ze voor de medewerkers van maandag tot en met donderdag de lunch en op vrijdag is ze nog steeds hulpbode. Jeannette: “Ik ben supertrots op mezelf. Op mijn doorzettingsvermogen om dit allemaal zelf voor elkaar te krijgen. Het is bij de gemeente Lopik heel gemoedelijk, echt ‘ons-kent-ons’. Dat is heel fijn.”


Van links naar rechts: Jeannette van Dijk, Aruna Jiawon, Saskia Olling en wethouder Johan van Everdingen.

Participatiewet

De Participatiewet is per 1 januari 2015 ingegaan en vervangt de Wet werk en bijstand en delen van de Wet sociale werkvoorziening en de Wajong. Doel van de wet is om mensen die kunnen werken, maar door hun beperking niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, aan een baan te helpen bij een reguliere werkgever. De afspraak in het sociaal akkoord is dat tot en met 2026 in totaal 125.000 zogenoemde garantiebanen gecreëerd worden. 100.000 door particuliere werkgevers tot en met 2025 en 25.000 door de overheid tot en met 2023. Om deze garantiebanen in te vullen zijn allerlei instrumenten beschikbaar, zoals detachering, loonkostensubsidie, jobcoaching, proefplaatsing, aanpassing van de werkplek.

Een garantiebaan is een reguliere functie bij een regulier bedrijf of overheidsinstantie. Mensen komen mogelijk voor een garantiebaan in aanmerking wanneer zij door een (arbeids-)beperking niet voldoende kunnen werken om het wettelijke minimumloon te verdienen. Mensen met een (arbeids-)beperking komen vaak moeilijk aan de slag. Als zij meer kansen krijgen en vaker bij een reguliere werkgever aan het werk kunnen, doen zij minder een beroep op een uitkering en worden ze eerder gezien als onderdeel ervan.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig