Erespeld voor de heer J. Lindsen bij vertrek Cabauw Samen Sterk (13-10-2020)

Home > Nieuws > Erespeld voor de heer J. Lindsen bij vertrek Cabauw Samen Sterk

Erespeld voor de heer J. Lindsen bij vertrek Cabauw Samen Sterk (13-10-2020)

RSS

Op maandag 12 oktober 2020 ontving de heer J. Lindsen de erespeld van de gemeente Lopik uit handen van burgemeester Laurens de Graaf. De heer Lindsen kreeg de erespeld uitgereikt bij zijn afscheid als bestuurslid van de Stichting Cabauw Samen Sterk van waaruit hij zich meerdere jaren intensief heeft ingezet voor de Cabauwse gemeenschap. De erespeld is coronaproof uitgereikt in Partycentrum In ’t Witte Paard in Cabauw.

Stichting Cabauw Samen Sterk

In 2013 is de Stichting Cabauw Samen Sterk opgericht door Jan Lindsen, Dick Nederend en Mart van Kats. De stichting is in het vacuüm gedoken om inwoners uit Cabauw met een (specifieke) hulpvraag te ondersteunen en te verbinden met inwoners en instanties die hierin konden voorzien. De stichting inventariseert wensen van de dorpsbewoners en zoekt naar mogelijke oplossingen. Ook onderhoud de stichting contacten met overheidsinstanties en treedt daar waar nodig op als klankbordgroep.

De heer Jan Lindsen

Jan Lindsen fungeerde vanaf de dag van oprichting als voorzitter van de Stichting Cabauw Samen Sterk. Hij zette zich actief in voor meerdere projecten zoals voor het centrumplan waarbinnen nieuwe woningen in het centrum van Cabauw zijn gerealiseerd en een trapveldje en speeltuin zijn aangelegd. Ook aan Cabauw 65+ en de tabletcursussen voor ouderen droeg hij zijn maatschappelijke steentje bij.

Na zeven intensieve jaren heeft Jan Lindsen dit voorjaar zijn laatste bestuursvergadering ‘online’ bijgewoond. Door het coronavirus kon de stichting helaas geen afscheidsreceptie organiseren. Jan Lindsen is een mensenmens en de stichting had hem graag tijdens een bewonersavond dit najaar een mooi afscheid gegeven. Echter de coronamaatregelen laten dit niet toe.

Maandagavond 12 oktober nam de stichting in klein comité afscheid.
Om Jan Lindsen toch te kunnen bedanken voor zijn inzet en werkzaamheden voor de Cabauwse gemeenschap, was de Cabauwse gemeenschap gevraagd kaartjes, leuke brieven of iets anders creatiefs aan te leveren. Deze werden door de stichting bij het afscheid in klein comité op feestelijk versierde kamerschermen bevestigd.

Toekenningscriteria erespeld

  1. De erespeld wordt toegekend aan personen (inwoners en niet-inwoners van de gemeente Lopik) als blijk van waardering voor hun langdurige en meer dan evenredige inzet voor een gemeenschap binnen de gemeente Lopik.
  2. De erespeld wordt toegekend aan personen (inwoners en niet-inwoners van de gemeente Lopik), die 50 of 60 jaar onafgebroken lid zijn van een vereniging binnen de gemeente Lopik, ter gelegenheid van hun jubileum.


Vertrekkend bestuurslid Jan Lindsen, zijn echtgenote Marlies en burgemeester Laurens de Graaf

(Foto: Leo Bennis)

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig