Erespeld voor mevrouw E.M. Prins-Verheul uit Lopik (25-02-2019)

Home > Nieuws > Erespeld voor mevrouw E.M. Prins-Verheul uit Lopik

Erespeld voor mevrouw E.M. Prins-Verheul uit Lopik (25-02-2019)

RSS
Dit item is verlopen op 25-04-2019.

Op woensdag 20 februari 2019 ontving mevrouw E.M. Prins-Verheul uit Lopik de erespeld van de gemeente Lopik uit handen van burgemeester Laurens de Graaf. Mevrouw Prins ontving de erespeld voor haar 50 jaar onafgebroken lidmaatschap van de Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging Passage.

Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging Passage

Passage is een vereniging van en voor vrouwen met een christelijke levensvisie. Een vereniging van en voor vrouwen met gevoel voor cultuur, die gezamenlijk boeken lezen, musea bezoeken, zingen, schilderen, reizen en de eigen creativiteit ontwikkelen. ‘Ontmoeten’ en ‘ontwikkelen’ zijn de kernbegrippen van Passage. Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging. Er worden verbindingen gelegd tussen de christelijke traditie en vragen van nu. Participatie en de positie van vrouwen staan centraal. Vrouwen met hart voor de samenleving, oog voor de naaste en gevoel voor cultuur met als gezamenlijk doel: een leefbare samenleving voor vrouwen en mannen.  

Toekenningscriteria erespeld

De erespeld kan worden toegekend aan inwoners als blijk van waardering voor hun langdurige en meer dan evenredige inzet voor een plaatselijke vereniging, of bijzondere inzet voor de plaatselijke gemeenschap. De erespeld kan ook worden toegekend aan inwoners, die 50 of 60 jaar onafgebroken lid zijn van een plaatselijke vereniging, ter gelegenheid van hun jubileum.