Extra vergadering raadscommissie over Toets- en afwegingskader voor het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit (03-06-2021)

Home > Nieuws > Extra vergadering raadscommissie over Toets- en afwegingskader voor het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit

Extra vergadering raadscommissie over Toets- en afwegingskader voor het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit (03-06-2021)

RSS

Op dinsdag 15 juni 2021 om 20.00 uur, vindt er een extra openbare commissievergadering plaats over het Toets- en afwegingskader voor het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit.

Raadplegen stukken
De stukken zijn in te zien op www.lopik.nl. Ook kunt u de vergaderstukken inzien via de gratis te downloaden app Politiek Portaal.

Inspraakreacties
Vanwege het coronavirus vindt de commissie niet plaats in de raadszaal, maar wordt de vergadering digitaal gehouden.

Wanneer u gebruik wilt maken van het inspreekrecht (het kenbaar maken van uw visie aan de leden de commissie) kunt u daarom kiezen uit de volgende varianten:

  1. U kunt uiterlijk vrijdag 11 juni 2021 uw schriftelijke reactie mailen naar griffie@lopik.nl. Uw reactie wordt dan tijdens de commissievergadering voorgelezen door de griffier. Uw schriftelijke reactie moet in maximaal 5 minuten voor te lezen zijn;
  2. U kunt uiterlijk vrijdag 11 juni 2021 een mail zenden naar griffie@lopik.nl om te melden dat u tijdens de digitale vergadering, via Zoom, maximaal 5 minuten wilt inspreken.

De vergadering is te volgen via www.lopik.nl/livevergadering