Extra vergadering raadscommissie over Toets- en afwegingskader voor het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit (03-06-2021)

Home > Nieuws > Extra vergadering raadscommissie over Toets- en afwegingskader voor het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit

Extra vergadering raadscommissie over Toets- en afwegingskader voor het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit (03-06-2021)

RSS

Op dinsdag 15 juni 2021 om 20.00 uur, vindt er een extra openbare commissievergadering plaats over het Toets- en afwegingskader voor het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit.

Raadplegen stukken
De stukken zijn in te zien op www.lopik.nl. Ook kunt u de vergaderstukken inzien via de gratis te downloaden app Politiek Portaal.

Inspraakreacties
Vanwege het coronavirus vindt de commissie niet plaats in de raadszaal, maar wordt de vergadering digitaal gehouden.

Wanneer u gebruik wilt maken van het inspreekrecht (het kenbaar maken van uw visie aan de leden de commissie) kunt u daarom kiezen uit de volgende varianten:

  1. U kunt uiterlijk vrijdag 11 juni 2021 uw schriftelijke reactie mailen naar griffie@lopik.nl. Uw reactie wordt dan tijdens de commissievergadering voorgelezen door de griffier. Uw schriftelijke reactie moet in maximaal 5 minuten voor te lezen zijn;
  2. U kunt uiterlijk vrijdag 11 juni 2021 een mail zenden naar griffie@lopik.nl om te melden dat u tijdens de digitale vergadering, via Zoom, maximaal 5 minuten wilt inspreken.

De vergadering is te volgen via www.lopik.nl/livevergadering

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig