Gasunie houdt voorbereidend onderzoek naar mogelijke aanleg gastransportleiding (30-10-2019)

Home > Nieuws > Gasunie houdt voorbereidend onderzoek naar mogelijke aanleg gastransportleiding

Gasunie houdt voorbereidend onderzoek naar mogelijke aanleg gastransportleiding (30-10-2019)

RSS
Dit item is verlopen op 30-12-2019.

Gasunie voert sinds vrijdag 25 oktober jl. gesprekken met grondeigenaren in onder andere de gemeente Lopik over het mogelijk aanleggen van een nieuwe gastransportleiding. Aanleiding is het besluit van het kabinet om de gaswinning in Groningen in 2030 te stoppen en de productie naar verwachting al in 2022 vrijwel volledig af te bouwen. Om de vermindering van de gaswinning in Groningen te kunnen bereiken, moeten er mogelijk nieuwe gasleidingen worden gelegd. Gasunie doet daarom voorbereidend onderzoek naar een eventueel nieuw te ontwikkelen tracé, dat deels door de gemeente Lopik loopt. Het voorbereidend onderzoek bestaat onder andere uit het voeren van overleg met verschillende partijen, zoals grondeigenaren en vergunningverleners.

Voorbereidende werkzaamheden Gasunie

Eén van de maatregelen om de vermindering van de Groninger gaswinning te kunnen bereiken, is dat grote industriële gebruikers (waaronder Eneco) wellicht moeten overstappen op een alternatieve brandstof of een andere kwaliteit gas dan het ‘Groningen-gas’. De minister van Economische Zaken en Klimaat beslist hiertoe naar verwachting eind 2019. Voor de verschillende kwaliteiten gas bestaan verschillende leidingsystemen. Om op tijd klaar te zijn, is Gasunie daarom gestart met onderzoeken op welke manier deze industrieën - zo nodig - de overstap naar een andere kwaliteit gas kunnen maken. Hiervoor moet het landelijke gastransportnet worden aangepast en mogelijk moeten er nieuwe gasleidingen worden gelegd. Daarvoor moet er met verschillende partijen, zoals grondeigenaren en vergunningverleners, overleg worden gevoerd en er moeten nieuwe tracés worden ontwikkeld.

Tracé Hoornaar – De Meern

Tussen Hoornaar en De Meern onderzoekt Gasunie een tracé voor het transport van een andere kwaliteit gas dan het ‘Groningen-gas’. Een deel van de beoogde leiding loopt vanaf Hoornaar, kruist tussen Ameide en Lexmond de Lek en gaat tussen Benschop en IJsselstein door naar De Meern, waar hij aansluit op de leiding van de centrale Lage Weide van Eneco. In onderstaande flyer staat het globale tracé van de mogelijk aan te leggen gastransportleiding.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig