Gemeente en Stichting ‘Vrienden van Lobeke’ werken samen aan behoud zwembad (20-07-2021)

Home > Nieuws > Gemeente en Stichting ‘Vrienden van Lobeke’ werken samen aan behoud zwembad

Gemeente en Stichting ‘Vrienden van Lobeke’ werken samen aan behoud zwembad (20-07-2021)

RSS

Vorig jaar is de werkgroep ‘Vrienden van Lobeke’ ontstaan vanuit een inwonersinitiatief met als doel het openluchtzwembad voor Lopik te behouden. De werkgroep heeft een plan gemaakt en dit vorige week toegelicht aan het college. Ideeën zijn besproken om de sociaal maatschappelijke functie van het zwembad te behouden, waarbij de financiële resultaten binnen het beschikbare zwembadbudget blijven.

Stichting ‘Vrienden van Lobeke’

Dieny Scheffer, de voorzitter van de werkgroep, vertelt dat de werkgroep de Stichting ‘Vrienden van Lobeke’ op wil richten. Deze wordt verantwoordelijk voor het realiseren van diverse resultaten voor het zwembad. “Het college sluit hiervoor graag een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting af”, zegt wethouder Johan van Everdingen. “Met de inzet van inwoners kunnen we het zwembad Lobeke behouden”. De wethouder vertelt dat hij grote waardering heeft voor de werkgroepleden, die dit plan hebben gemaakt en zich zo betrokken tonen bij het zwembad.

Samenwerkingsovereenkomst

Het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst betekent dat de gemeente gewoon eigenaar blijft van het zwembad en de werkgever van het zwembadpersoneel zal zijn. De gemeente gaat zich echter richten op het aanbieden van de basis in de zwembadprogrammering. De Stichting legt zich dan toe op het realiseren van de extra’s in het zwemaanbod en dienstverlening. Dit gebeurt o.a. door het maken van een eigentijds communicatie- en serviceplatform met een toegankelijke en actuele website voor zwembad Lobeke, realiseren van een aantrekkelijk horeca-uitgiftepunt en te werken met vrijwilligers voor de uitvoering van diverse taken.

Zwembadseizoen 2022

“We gaan nu eerst de Stichting oprichten”, vertelt Dieny Scheffer enthousiast. “Daarna gaan we aan de slag om onze ideeën met betrokkenheid van het zwembadpersoneel, inwoners en de gemeente verder uit te werken. Dit allemaal als voorbereiding op het nieuwe zwembadseizoen in 2022.”