Gemeente Lopik bereid positief mee te denken over tijdelijke oplossing landelijk slibprobleem (06-08-2019)

Home > Nieuws > Gemeente Lopik bereid positief mee te denken over tijdelijke oplossing landelijk slibprobleem

Gemeente Lopik bereid positief mee te denken over tijdelijke oplossing landelijk slibprobleem (06-08-2019)

RSS
Dit item is verlopen op 06-10-2019.

Door het sluiten van verbrandingsovens kan Afval Energiebedrijf (AEB) in Amsterdam geen slib meer verwerken. Het slib kan momenteel nergens anders worden verwerkt omdat alle verwerkingsbedrijven in Nederland aan hun maximumcapaciteit zitten. In het Amsterdamse Havengebied wordt daarom nu een locatie gebouwd om het slib in op te slaan. Tot dan zoeken de gemeente Amsterdam en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht naar een tijdelijke oplossing.

De gemeente Lopik is benaderd met de vraag het opslagdepot in Cabauw (kadastraal opslagdepot Willige Langerak) tot 1 december 2019 beschikbaar te stellen voor het tijdelijk opslaan van slib.

De gemeente Lopik heeft aangegeven bereid te zijn mee te denken over het oplossen van dit landelijke probleem, maar wil eerst zorgvuldig onderzoeken of dit veilig en verantwoord kan. Om tot een zorgvuldig besluitvormingstraject te komen, dienen alle betrokken belangen te worden geïnventariseerd en gewogen. Voor een juiste belangenafweging vindt de gemeente Lopik afstemming met de eigenaren van de omliggende percelen van het opslagdepot van groot belang. Betreffende perceeleigenaren worden door het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht uitgenodigd voor een gesprek. Bij dit gesprek is een vertegenwoordiger van de gemeente Lopik aanwezig.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig