Gemeente Lopik besluit geen medewerking te verlenen aan verzoek tot tijdelijk opslaan zuiveringsslib (23-08-2019)

Home > Nieuws > Gemeente Lopik besluit geen medewerking te verlenen aan verzoek tot tijdelijk opslaan zuiveringsslib

Gemeente Lopik besluit geen medewerking te verlenen aan verzoek tot tijdelijk opslaan zuiveringsslib (23-08-2019)

RSS
Dit item is verlopen op 23-10-2019.

In juli 2019 is de gemeente Lopik door Waternet (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) benaderd met de vraag het voormalig doorgangsdepot nabij Cabauw (kadastraal Willige Langerak) tot 1 december 2019 beschikbaar te stellen voor het tijdelijk opslaan van zuiveringsslib. Na zorgvuldig onderzoek of dit zuiveringsslib op de betreffende locatie veilig en op een milieutechnisch verantwoorde manier kan worden opgeslagen en na een zorgvuldige belangenafweging heeft de gemeente Lopik besloten geen medewerking te verlenen aan dit verzoek.

Door het sluiten van verbrandingsovens kan Afval Energiebedrijf (AEB) in Amsterdam geen zuiveringsslib meer verwerken. Het zuiveringsslib kan momenteel nergens anders worden verwerkt omdat alle verwerkingsbedrijven in Nederland aan hun maximumcapaciteit zitten. In het Amsterdamse Havengebied wordt daarom nu een locatie gebouwd om het zuiveringsslib in op te slaan. Tot dan zoekt Waternet naar een tijdelijke oplossing.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig