Gemeente Lopik besluit geen medewerking te verlenen aan verzoek tot tijdelijk opslaan zuiveringsslib (23-08-2019)

Home > Nieuws > Gemeente Lopik besluit geen medewerking te verlenen aan verzoek tot tijdelijk opslaan zuiveringsslib

Gemeente Lopik besluit geen medewerking te verlenen aan verzoek tot tijdelijk opslaan zuiveringsslib (23-08-2019)

RSS

In juli 2019 is de gemeente Lopik door Waternet (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) benaderd met de vraag het voormalig doorgangsdepot nabij Cabauw (kadastraal Willige Langerak) tot 1 december 2019 beschikbaar te stellen voor het tijdelijk opslaan van zuiveringsslib. Na zorgvuldig onderzoek of dit zuiveringsslib op de betreffende locatie veilig en op een milieutechnisch verantwoorde manier kan worden opgeslagen en na een zorgvuldige belangenafweging heeft de gemeente Lopik besloten geen medewerking te verlenen aan dit verzoek.

Door het sluiten van verbrandingsovens kan Afval Energiebedrijf (AEB) in Amsterdam geen zuiveringsslib meer verwerken. Het zuiveringsslib kan momenteel nergens anders worden verwerkt omdat alle verwerkingsbedrijven in Nederland aan hun maximumcapaciteit zitten. In het Amsterdamse Havengebied wordt daarom nu een locatie gebouwd om het zuiveringsslib in op te slaan. Tot dan zoekt Waternet naar een tijdelijke oplossing.