Hercertificering Keurmerk Veilig Ondernemen voor ‘De Copen’ (15-09-2020)

Home > Nieuws > Hercertificering Keurmerk Veilig Ondernemen voor ‘De Copen’

Hercertificering Keurmerk Veilig Ondernemen voor ‘De Copen’ (15-09-2020)

RSS

Bedrijventerrein ‘De Copen’ neemt al een aantal jaren succesvol deel aan het Keurmerk Veilig Ondernemen. Begin dit jaar heeft de hercertificering plaatsgevonden. De afgelopen jaren hebben de ondernemers laten zien dat het hebben van het keurmerk leidt tot duidelijke afspraken op het gebied van beheer en veiligheid en het preventief kan werken in het voorkomen van diefstal en inbraken, maar ook achteraf kan leiden tot het aanhouden van verdachten. In januari 2017 behaalde bedrijventerrein ‘De Copen’ het Keurmerk Veilig Ondernemen. Op initiatief van ondernemers wilden zij met het keurmerk een groter gevoel van veiligheid en minder schade.

Op donderdag 3 september jl. heeft wethouder Johan van Everdingen het certificaat uitgereikt aan Erik Donk (van Donk Aluminium), de voorzitter van Ondernemersvereniging de Copen. Door de coronamaatregelen kon het certificaat nog niet eerder fysiek worden uitgereikt.


Wethouder Johan van Everdingen (rechts) overhandigt certificaat aan Erik Donk

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig