Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en gebiedspartners werken samen aan een veilige en mooie Lekdijk (13-10-2021)

Home > Nieuws > Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en gebiedspartners werken samen aan een veilige en mooie Lekdijk

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en gebiedspartners werken samen aan een veilige en mooie Lekdijk (13-10-2021)

RSS

Het waterschap en de gebiedspartners hebben op 4 oktober de overeenkomst getekend om samen te werken bij de plannen van Salmsteke-Schoonhoven en Wijk bij Duurstede-Amerongen. Hiermee trekken zij samen op voor een veilige en mooie Lekdijk en de directe omgeving.

Meer dan een veilige dijk

De samenwerking biedt kansen om opgaven te realiseren gelijktijdig met de dijkversterking op het gebied van natuur, cultuurhistorie, verkeersveiligheid en recreatie. Door de opgaven te koppelen en samen uit te werken, kunnen deze tegelijk plaatsvinden en is er minder overlast voor de omgeving.

Zo werken bij het dijkversterkingstraject Wijk bij Duurstede-Amerongen de provincie en het waterschap samen om de biodiversiteit in de uiterwaarden een impuls te geven. Ook vindt onderzoek plaats of de weginrichting veiliger kan en of een vrij liggend fietspad mogelijk is tussen Wijk bij Duurstede en de Gravenbol. Dit onderzoek wordt gedaan door de gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug, samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Ook wordt bekeken waar nieuwe rustpunten op de dijk kunnen komen, om vanaf de dijk te genieten van het prachtige landschap.

Bij het deeltraject Salmsteke-Schoonhoven zijn er goede kansen voor nieuwe riviernatuur, en onderzoeken  waterschap, Rijkswaterstaat, provincie Utrecht en Staatsbosbeheer hoe ze samen met de dijkversterking, moeraszones en getijdegeulen kunnen uitbreiden en verbeteren. Gekeken wordt naar de mogelijkheid voor het plaatsen van dode bomen (‘rivierhout’) in die geulen – als een soort natuurlijk rif in de rivier – en naar natuurvriendelijke oevers met een geleidelijke overgang tussen land en water. Ook maakt het waterschap met de gemeente Lopik een plan om het monument De heul van Wiel en Vogelzang op te knappen en meer zichtbaar te maken.

Doet u mee?

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is zich sterk bewust van de kennis die belangstellenden hebben van de Lekdijk en de omgeving. Het waterschap nodigt inwoners uit hun inbreng te delen en mee te denken over het dijkontwerp. Wilt u hieraan meedoen, dan kunt u dat laten weten via sterkelekdijk@hdsr.nl onder vermelding van het betreffende deeltraject.

Project Sterke Lekdijk

Het waterschap versterkt de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven over een totale lengte van 55 kilometer om de dijk ook in de toekomst voldoende veilig te houden. Zes deeltrajecten, waaronder Salmsteke-Schoonhoven en Wijk bij Duurstede-Amerongen, vormen samen het project Sterke Lekdijk. Elk deeltraject bevindt zich in een ander stadium van de dijkversterking. Door ervaringen uit te wisselen, leren de verschillende trajecten projectoverstijgend van elkaar. Sterke Lekdijk maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website www.sterkelekdijk.nl en https://www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/projecten+home/salmsteke++schoonhoven/default.aspx.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig