Jongerenaward 2019 en Ereprijs Wijk- en Buurtbeheer 2019 uitgereikt (10-01-2020)

Home > Nieuws > Jongerenaward 2019 en Ereprijs Wijk- en Buurtbeheer 2019 uitgereikt

Jongerenaward 2019 en Ereprijs Wijk- en Buurtbeheer 2019 uitgereikt (10-01-2020)

RSS
Dit item is verlopen op 10-03-2020.

Op donderdag 9 januari 2020 vond de feestelijke uitreiking plaats van de Jongerenaward 2019 en de Ereprijs voor Wijk- en Buurtbeheer 2019, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Lopik.

Burgemeester Laurens de Graaf reikte de Jongerenaward uit aan Yvonne de Wit uit Benschop.

Wethouder Johan van Everdingen reikte de Ereprijs Wijk- en buurtbeheer uit. De eerste prijs ging naar Vakantie Ontspanning Benschop. Bewonersgroep Vogelzang mocht de tweede prijs in ontvangst nemen. De derde prijs was voor Lek(ker) Schoon. Helaas was de organisatie van Lek(ker) Schoon verhinderd de Nieuwjaarsbijeenkomst bij te wonen.

Nieuwjaarstoespraak

Burgemeester Laurens de Graaf sprak in zijn nieuwjaarstoespraak onder andere over het rustige verloop van de jaarwisseling 2019/2020, 75 jaar Vrijheid, Waardevol Lopik in combinatie met het financieel beeld en het maken van keuzes, de Energiestrategie en de verhouding stad – platteland en de waardering voor agrariërs.

Burgemeester Laurens de Graaf houdt zijn nieuwjaarstoespraak

Een toost op het nieuwe jaar

Jongerenaward 2019 voor Yvonne de Wit

Yvonne de Wit uit Benschop mocht de Jongerenaward 2019 in ontvangst nemen uit handen van burgemeester Laurens de Graaf.

Yvonne zet zich in al jaren in voor de samenleving en met name voor de jeugd in Benschop. Ze is secretaris van de ‘Vakantie Ontspanning Benschop’ en al jaren ‘Zwarte Piet’ bij de intocht van Sinterklaas is Benschop. Vorig jaar kondigde het bestuur van de Sinterklaasintocht te stoppen met de organisatie. Samen met twee andere jongeren besloot Yvonne om de organisatie over te nemen. Daarvoor hebben ze een stichting opgericht, sponsors gezocht en vrijwilligers voor de organisatie aan zich gebonden. Yvonne heeft dit gedaan in de rol van voorzitter van de stichting.

Juryrapport: Aansprekend, pakt het goed op, verantwoordelijk. Breed bereik van inwoners van Benschop. Ze is een cruciale factor. Mooi dat de nieuwe generatie zich ook inzet voor deze activiteiten. Het verdient een compliment dat ze zo veel op zich heeft genomen.

De Jongerenaward kan worden uitgereikt aan jongeren tussen de 6 en 25 jaar die zich bijzonder hebben ingezet voor een ander of voor de gemeente Lopik, die een bijzondere prestatie hebben geleverd of een bijzondere daad hebben verricht of die een goed initiatief hebben genomen.

Bij de uitreiking hoort een blijvende herinnering. In de hal van het gemeentehuis is een ‘Wall of fame’ ingericht met de namen van de jongeren aan wie een award is uitgereikt. Daarnaast krijgen de jongeren een oorkonde uitgereikt die zij mee naar huis mogen nemen.

Yvonne de Wit ontvangt de Jongerenaward uit handen van burgemeester Laurens de Graaf

Ereprijs Wijk- en buurtbeheer 2019

Als inwoners samen met buurt- of dorpsgenoten de leefbaarheid van de woonkern verbeteren, kan de vrijwilligersgroep de Ereprijs Wijk- en Buurtbeheer winnen. De Ereprijs wordt jaarlijks uitgereikt en bestaat uit een drietal geldprijzen. De eerste prijs is een bedrag van € 500. De tweede en derde prijs is een bedrag van € 100. Het bedrag mag vrij worden besteed, maar moet wel ten dienste van de groep of wijk worden gebracht.

De jury had de opdracht uit tien inzendingen drie prijswinnaars te kiezen.

Bij de selectie is gekeken naar de criteria zelfwerkzaamheid, creativiteit, originaliteit, aantal betrokken vrijwilligers, resultaat en draagvlak. De jury is tot de conclusie gekomen dat alle tien inzendingen aan deze criteria voldoen. Daarom geeft de jury een welgemeend compliment aan alle vrijwilligers die steeds weer klaar staan om al deze activiteiten te organiseren.

De prijswinnaars van de Ereprijs Wijk- en Buurtbeheer 2019 zijn:

1e prijs: Vakantie Ontspanning Benschop

Motivatie jury: Vakantie Ontspanning Benschop organiseert alle vakanties iets voor iedereen. Dit bereikt ook gezinnen die niet veel te besteden hebben, zodat zij ook iets leuks te doen hebben in de vakantie. Het plezier van de kinderen staat centraal. Buitenspelen wordt gestimuleerd.

Vakantie Ontspanning Benschop wint 1e prijs Ereprijs Wijk- en Buurtbeheer

2e prijs: Bewonersgroep Vogelzang

Motivatie jury: Bewonersgroep Vogelzang is van onder af aan begonnen. Er heeft zich echt iets ontwikkeld. Het is fantastisch dat ze dit voor elkaar hebben gekregen. De gemeente heeft geholpen, maar de Bewonersgroep pakt nu zelf veel op, heeft veel mensen weten te bereiken en meer cohesie en positiviteit gebracht. Ze verdienen een hart onder de riem om door te gaan.

Bewonersgroep Vogelzang is de 2e prijswinnaar van de Ereprijs Wijk- en Buurtbeheer

3e prijs:          Lek(ker) Schoon

Motivatie jury: Lek(ker) Schoon is een eigen initiatief. Dat je zoveel mensen op de been krijgt om op te gaan ruimen is super. Met een groot aantal vrijwilligers wordt een grote hoeveelheid vuil uit ons milieu opgeruimd. Jong en oud worden betrokken. Het is jammer dat dit nodig is; we moeten er naar streven om deze organisatie overbodig te maken. Ze geven een belangrijk signaal af. Je verdient een pluim als je vrijwillig de rotzooi van een ander opruimt. In 2020 doen ze dit al tien jaar.

Oorkonde voor 3e prijswinnaar Lek(ker) Schoon

Helaas was de organisatie van Lek(ker) Schoon verhinderd om de avond bij te wonen.

Prijswinnaars Jongerenaward en Ereprijs Wijk- en Buurtbeheer 2019

Prijswinnaars Jongerenaward en Ereprijs Wijk- en Buurtbeheer (m.u.v. Lek(ker) Schoon)

Reijco Roseboom uit Lopik en Eline van Os uit Benschop

De Nieuwjaarsbijeenkomst werd muzikaal omlijst door gelegenheidsduo Reijco Roseboom uit Lopik en Eline van Os uit Benschop.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig