Lintjesregen 2021: Zeven inwoners Koninklijk onderscheiden (26-04-2021)

Home > Nieuws > Lintjesregen 2021: Zeven inwoners Koninklijk onderscheiden

Lintjesregen 2021: Zeven inwoners Koninklijk onderscheiden (26-04-2021)

RSS
Dit item is verlopen op 26-06-2021.

Op maandag 26 april 2021 mocht burgemeester Laurens de Graaf namens Zijne Majesteit de Koning zes Koninklijke onderscheidingen uitreiken. Hij reikte de onderscheidingen bij de gedecoreerden thuis, buiten uit en vroeg de partners of andere naasten de onderscheiding op te spelden.

Ook reikte hij met inachtneming van de coronamaatregelen een boeket bloemen en oranjetompoezen aan.

Eén inwoonster kreeg haar Koninklijke onderscheiding maandag 26 april uitgereikt van de Minister van Defensie mevrouw Ank Bijleveld-Schouten, in de Kromhout Kazerne in Utrecht. Burgemeester Laurens de Graaf bracht haar bij thuiskomst een felicitatiebezoek.

De Koninklijke Onderscheidingen betreffen vijfmaal Lid in de Orde van Oranje-Nassau en tweemaal Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Bekijk de videocompilatie die van de Lintjesregen 2021 is gemaakt door op onderstaande foto te klikken.

De heer A.J. Blokhuis uit Benschop

benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Decorandus, tot zijn pensionering in 2020 werkzaam als mede-eigenaar van Notariskantoor Blokhuis en Duinstra, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten (al dan niet gerelateerd aan zijn voormalige hoofdfunctie):

 • 1990 – 1994         Scriba van de Protestantse Gemeente IJsselstein.
 • 1989 - 2001          Voorzitter van de Stichting ter Bevordering Muziekonderwijs IJsselstein (SBMO). Samen met de eerstzittende voorzitter heeft hij onderzocht wat de beste mogelijkheden waren voor muziekonderwijs in IJsselstein. De stichting wist een aantal muziekdocenten te strikken die zich door deze stichting lieten ondersteunen. Na de oprichting van de Muziekschool 'Fulco de Minstreel' in 1989 bleef betrokkene als bestuurslid achter de schermen actief met onder andere het reserveren van kamers voor het onderwijs.
 • 1990 - 2004          Lid van het Provinciaal college van Advies te Utrecht.
 • 1995 - 2009          Penningmeester van de Stichting Woonkwaliteit IJsselstein.
 • 1996 – heden       Bestuurslid van de Stichting Historische Kring IJsselstein. Decorandus leverde een bijdrage aan het opmaken en het aanpassen van de statuten en hij wist spanningen binnen het bestuur weg te nemen.
 • 1998 – 2010         Bestuurslid (waaronder voorzitter) van de Rotaryclub Vianen-Vreeswijk. Betrokkene verzorgde de wekelijkse rapportages voor de weekberichten, was programmacommissaris en voorzitter van de avenue Vocational Service en later adviseur van het bestuur.
 • 2000 – 2004         Gedeputeerde bij de Deputaten voor Appèlzaken GKN (Kerkelijke Geschillen) te Utrecht.
 • 2000 – 2004         Lid van het Generaal college voor de handhaving van de kerkelijke tucht.
 • 2004 – heden       Voorzitter en bestuurslid van het Regionaal College voor de behandeling van Beheerszaken (RCBB). Dit is een ambtelijk kerkelijk College dat de begrotingen en jaarrekeningen van kerkelijke gemeenten en diaconieën beoordeelt op juridische juistheid en of deze in overeenstemming zijn met de kerkorde van de PKN. Betrokkene was onder andere verantwoordelijk voor de verkoop van kerken, fusies en samenvoegingen, overheveling van gelden en het oprichten van stichtingen.
 • 2005 – 2015         Lid van de commissie vertrouwensnotarissen.
 • 2007 – 2014         Lid van de RvT van het Ewoud Gasthuis.
 • 2007 – 2016         Bestuurslid van de Stichting Leergeld IJsselstein
 • 2011 - 2015 en
  2019 – heden        (Wijk)Ouderling bij de Protestantse Gemeente Benschop.

Opgemerkt wordt dat alleen het zijn van (bestuurs)lid van een serviceclub, in geval van decorandus de Rotaryclub Vianen-Vreeswijk, geen element vormt dat kan bijdragen aan decoratieverlening. Deze activiteit is daarom bij de beoordeling niet (volledig) meegewogen.