Nieuwe leden gezocht voor de Cliëntenraad WIL (19-07-2021)

Home > Nieuws > Nieuwe leden gezocht voor de Cliëntenraad WIL

Nieuwe leden gezocht voor de Cliëntenraad WIL (19-07-2021)

RSS

We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die hun tijd en energie willen inzetten om de inwoners van de gemeente Lopik te vertegenwoordigen in de Cliëntenraad WIL.

Bent u inwoner van de gemeente Lopik? Bent u geïnteresseerd in beleid en uitvoering op het gebied van werk, bijstandsuitkeringen, minimaregelingen en schuldhulpverlening en wilt u klanten van WIL uit de hele gemeente Lopik vertegenwoordigen? Dan zijn wij op zoek naar u! 

Wat is WIL?

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Lopik, Nieuwegein, Houten en IJsselstein. Zij werken samen op het gebied van bijstandsuitkeringen, begeleiding naar werk, hulp bij schulden en financiële ondersteuning aan inwoners met een laag inkomen.

Wat doet de Cliëntenraad?
De Cliëntenraad is een actieve, enthousiaste groep vrijwilligers die belangenbehartiging een warm hart toedraagt. De raad ziet toe op de kwaliteit van de dienstverlening en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van WIL over het beleid, de uitvoering en de dienstverlening van WIL. In de Cliëntenraad zitten vertegenwoordigers uit alle WIL-gemeenten. De Cliëntenraad vergadert - 2 keer per maand, overdag op woensdag - waarvan 1x met het bestuur van WIL over de bemiddeling naar werk, nieuwe wetten en regelgeving, minimabeleid, schuldhulpverlening en over de communicatie met cliënten.*

Wat heeft de Cliëntenraad u te bieden?

  • Zinvol vrijwilligerswerk doen dat bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling (door interne bijscholing en cursussen)
  • Bijdrage leveren aan het verder verbeteren van de dienstverlening van WIL
  • Maatschappelijk en sociaal betrokken bezig zijn
  • Vrijwilligersvergoeding en reis- en parkeerkostenvergoeding

Wat verwachten we van nieuwe leden?

  • Betrokkenheid en een actieve inzet
  • Bijdrage van ervaringen met en verbeteringen voor de verschillende diensten van WIL
  • Kennis hebben van en of ervaring hebben met de Sociale Zekerheid
  • Willen meebouwen aan het versterken van de raad
  • Bij voorkeur bestuurservaring
  • Zitting hebben of bereidheid zitting te nemen in de Adviesraad Sociaal Domein Lopik

Bent u geïnteresseerd?

Wilt u meer informatie over de functie, neem dan contact op met Corette Wissink via e-mail corette.wissink@lopik.nl Meer informatie over de Cliëntenraad WIL kunt u vinden op de website van WIL.

* De Cliëntenraad geeft geen adviezen over individuele personen of omstandigheden en behandelt geen individuele klachten.

Op de foto van links naar rechts:

Achterste rij: Ada Goedhart, Martin Spanjers, Maris van Leeuwen,
Stephanie Schoenmakers, Wim Verhaak,

Middelste rij: Diane Breedveld en Marisha Huijten (notuliste),  

Voorste rij: Hannie Sipman en Tonnie Jansen


 

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig