Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid informeert over PFOA (perfluoroctaanzuur) in de bodem (11-06-2018)

Home > Nieuws > Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid informeert over PFOA (perfluoroctaanzuur) in de bodem

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid informeert over PFOA (perfluoroctaanzuur) in de bodem (11-06-2018)

RSS
Dit item is verlopen op 11-08-2018.

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft het volgende bericht gepubliceerd:

Met name in een groot deel van de regio Zuid-Holland Zuid zit PFOA in de bodem. Dat bevestigt een grootschalig regionaal bodemonderzoek.

Op de meeste plaatsen gaat het om zeer lage gehalten, die ruim onder de recent aangescherpte strengste risicogrenswaarde van het RIVM liggen. Dit betekent dat u in uw gemeente uw tuin kunt gebruiken zoals normaal. Het is ook veilig om dagelijks groente en fruit uit eigen tuin te eten.

Meer weten

PFOA is een relatief nieuwe stof, waar veel onderzoek naar gedaan wordt. Er wordt steeds meer over bekend.

Informatie over dit laatste bodemonderzoek, inclusief de vragen en antwoorden, vindt u op www.ozhz.nl. Heeft u vragen over uw gezondheid? Bekijk deze vragen en antwoorden of neem dan contact op met uw huisarts of de GGD via 078 - 770 85 00.

Overzichtskaart verwachte concentratie PFOA