Ondertekening Participatieverklaring statushouders (07-02-2019)

Home > Nieuws > Ondertekening Participatieverklaring statushouders

Ondertekening Participatieverklaring statushouders (07-02-2019)

RSS

Op donderdag 31 januari jl. is de Participatieverklaring ondertekend door tien statushouders uit Syrië. De ondertekening van de participatieverklaring is de afsluiting van een reeks workshops. Bij de ondertekening waren wethouder Johan Van Everdingen en de trainer van de workshops aanwezig.

Wethouder Van Everdingen riep de statushouders op vooral niet thuis te blijven, maar actief het contact met Nederlanders te zoeken. “Doe mee en leer de taal. Je leeft nu in het gelukkigste land ter wereld. Ik hoop dat jullie een mooie tijd tegemoet gaan," wenste hij de statushouders toe.

Alle nieuwkomers volgen de workshops om de participatieverklaring te kunnen ondertekenen. De workshops bestaan uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden, de Grondwet en de ondertekening van de participatieverklaring.

De gemeente laat nieuwkomers kennismaken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.