Ondertekening Participatieverklaring statushouders (23-09-2019)

Home > Nieuws > Ondertekening Participatieverklaring statushouders

Ondertekening Participatieverklaring statushouders (23-09-2019)

RSS

Op donderdag 19 september jl. is de Participatieverklaring ondertekend door zeven statushouders uit Syrië en Sri Lanka. Bij de ondertekening waren wethouder Johan Van Everdingen, Vluchtelingenwerk Nederland en de trainer van de workshops aanwezig.

Wethouder Van Everdingen roept statushouders op vooral niet thuis te blijven, maar actief het contact met Nederlanders te zoeken. “Doe mee en leer de taal. Je leeft nu in het gelukkigste land ter wereld." 

Alle nieuwkomers volgen de workshops om de participatieverklaring te kunnen ondertekenen. De workshops bestaan uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden, de Grondwet en de ondertekening van de participatieverklaring.

De gemeente laat nieuwkomers kennismaken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig