Overeenkomst voor het bouwen van 126 woningen in Lopik Oost ondertekend (02-10-2019)

Home > Nieuws > Overeenkomst voor het bouwen van 126 woningen in Lopik Oost ondertekend

Overeenkomst voor het bouwen van 126 woningen in Lopik Oost ondertekend (02-10-2019)

RSS
Dit item is verlopen op 02-12-2019.

Burgemeester en wethouders van Lopik hebben op 3 september 2019 besloten om in te stemmen met de overeenkomst met Samenwerkende Bedrijven Bouwprodukties B.V. (S.B.B.-Lopik) voor woningbouw in Lopik Oost. Het streven is om 126 woningen te realiseren. De heer J.C.W. Kouwen, directeur van S.B.B.-Lopik en wethouder G.J. Spelt hebben hiervoor op 2 oktober 2019 een overeenkomst ondertekend.

Aan de oostzijde van Lopik-dorp wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd. In Lopik Oost is ruimte voor een uiteenlopend woningbouwprogramma, van vrijstaande woningen, twee-onder-één-kapwoningen, rijwoningen, starters- en seniorenwoningen en appartementen voor diverse doelgroepen. Een prettige mix van bewoners en leefstijlen.

Informatieavonden en adviesteam

Tijdens een informatieavond in Dorpshuis De Schouw op 3 oktober 2017 zijn diverse themamodellen gepresenteerd. Om een duidelijk beeld te krijgen van de woonwensen voor het project is een enquête gehouden die door een groot aantal mensen is ingevuld. Ook is een adviesteam gevormd, onder andere bestaande uit omwonenden en toekomstige bewoners, dat actief is betrokken bij het ontwerpproces van het stedenbouwkundige plan. In het overleg met het adviesteam is besloten om het themamodel 'Lommerrijk Lopik' verder uit te werken tot een voorlopig stedenbouwkundig plan. Dit plan is op 26 april 2018 gepresenteerd in Dorpshuis De Schouw.

Daarna is het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt en heeft het college van burgemeester en wethouders op 12 februari 2019 ingestemd met het voorontwerp van het bestemmingsplan 'Lopik Oost'.

Meer informatie

Meer informatie over het woningbouwproject is te vinden op de website www.lopikoost.nl.

De heer J.C.W. Kouwen, directeur van S.B.B.-Lopik, en wethouder G.J. Spelt ondertekenen de overeenkomst voor het bouwen van 126 woningen in Lopik Oost

De heer J.C.W. Kouwen, directeur van S.B.B.-Lopik, en wethouder G.J. Spelt ondertekenen de overeenkomst voor het bouwen van 126 woningen in Lopik Oost

De heer J.C.W. Kouwen, directeur van S.B.B.-Lopik, en wethouder G.J. Spelt ondertekenen de overeenkomst voor het bouwen van 126 woningen in Lopik Oost