Parkeerterrein Rolafweg Zuid volgens nieuwe normen en met veilige uitrit ingericht. (04-09-2019)

Home > Nieuws > Parkeerterrein Rolafweg Zuid volgens nieuwe normen en met veilige uitrit ingericht.

Parkeerterrein Rolafweg Zuid volgens nieuwe normen en met veilige uitrit ingericht. (04-09-2019)

RSS
Dit item is verlopen op 04-11-2019.

De gemeente Lopik heeft in samenwerking met de sportverenigingen aan de Rolafweg Zuid een nieuw parkeerterrein ingericht met een verkeersveilige uitrit.

In de raadsvergadering van 21 december 2018 heeft de raad unaniem ingestemd met het initiatiefvoorstel van het CDA over het beëindigen van de onveilige verkeerssituatie aan de Rolafweg Zuid in Lopik. De uitrit van het parkeerterrein was niet veilig.

Na instemming van de raad zijn verschillende stappen doorlopen. Na een locatie-onderzoek is overleg gevoerd met de betreffende sportverenigingen. Vervolgens is een principeontwerp met de sportverenigingen besproken en op details aangepast.

De begroting viel hoger uit dan het beschikbare budget omdat werd voorgesteld niet alleen de uitrit van het parkeerterrein te wijzigen maar meteen het hele parkeerterrein opnieuw in te richten. De gemeenteraad stemde in met dit voorstel waarna het ontwerp is aanbesteed bij een aannemer die het werk in de vakantie kon uitvoeren.

Resultaat is een volgens de nieuwe normen ingericht parkeerterrein met een veilige uitrit bij aanvang van het nieuwe sportseizoen 2019-2020.