Raadsvoorstel voor nieuwe bibliotheek gemeente Lopik (28-04-2016)

Home > Nieuws > Raadsvoorstel voor nieuwe bibliotheek gemeente Lopik

Raadsvoorstel voor nieuwe bibliotheek gemeente Lopik (28-04-2016)

RSS
Dit item is verlopen op 31-05-2016.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik stelt aan de raad voor om met ingang van 1 januari 2017 het bibliotheekwerk uit te laten voeren door Karmac Bibliotheek. De reden vloeit voort uit een eerder bezuinigingsbesluit op de bibliotheek. In het plan van Karmac blijven de vestigingen in Benschop en Lopik behouden, maar verdwijnen de drie uitleenpunten in Cabauw, Polsbroek en Jaarsveld. Het college stelt ook voor om de bibliotheek in Lopik per 2017 te verhuizen naar Dorpshuis De Schouw. Dit is al langer een wens van de gemeente Lopik. De bibliotheek krijgt daarmee ook een functie als aantrekkelijke huiskamer. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten.

Voor het raadsvoorstel heeft het college zowel Stichting Lek en IJssel, de huidige aanbieder, alsook Karmac verzocht om een offerte uit te brengen voor het bibliotheekwerk binnen het beschikbare budget en het nieuwe beleidskader dat de raad in 2015 heeft vastgesteld. Uit deze offertes is naar voren gekomen dat Karmac een aantrekkelijker aanbod heeft. Qua dienstverlening is er veel overeenkomst, alleen kan Karmac dit aanbieden tegen een aanmerkelijk lager bedrag. Daarnaast is de contributie voor de leden om bij Karmac ‘onbeperkt te lenen’ fors lager.

Raadsbesluit

Het raadsvoorstel wordt op 17 mei 2016 besproken in de commissievergadering en er volgt op 31 mei een besluit tijdens de raadsvergadering. Als de raad positief besluit, dan wordt de komende periode gebruikt om te praten met vrijwilligers en direct betrokkenen en Dorpshuis De Schouw in te richten, om op 1 januari 2017 de nieuwe bibliotheek te kunnen openen.

Nieuwe bibliotheek

Met de nieuwe bibliotheek krijgen de inwoners een moderne selfservicebibliotheek met een ruime boekencollectie, tijdschriften en kranten. Via de website kunnen boeken worden gereserveerd. De bibliotheek wordt gerund door gastvrouwen en gastheren (vrijwilligers) en professionele ondersteuning. De bibliotheek biedt tevens ruimte als aantrekkelijke huiskamer met ruimere openingstijden. De bibliotheek gaan samen met de lokale (vrijwillige) maatschappelijke organisaties minimaal vijf keer per jaar activiteiten organiseren, over thema’s als cultuur en ontspanning, lezen en literatuur, mediagebruik en nieuwe media, ontmoeting en debat.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig