Regeling tegemoetkoming zorgkosten bij chronische ziekte of handicap (14-10-2021)

Home > Nieuws > Regeling tegemoetkoming zorgkosten bij chronische ziekte of handicap

Regeling tegemoetkoming zorgkosten bij chronische ziekte of handicap (14-10-2021)

RSS

Sommige mensen moeten extra geld uitgeven omdat ze een chronische ziekte of een handicap hebben. Denk aan extra reiskosten, een duurder dieet op voorschrift van een arts, hulpmiddelen of extra uitgaven voor kleding.

Eén keer in het jaar kan de gemeente een financiële bijdrage aanbieden om inwoners te helpen met hun extra (zorg)uitgaven. Daarvoor heeft de gemeente de ‘Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten Gemeente Lopik 2017’ vastgesteld. Inwoners van de gemeente Lopik kunnen een tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Zij wonen in de gemeente Lopik;
  • Zij of hun minderjarige kind (die ook in de gemeente Lopik woont) hebben een chronische ziekte of handicap;
  • Het (gezamenlijk) inkomen was in 2020 niet hoger dan de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde normbedragen* voor de Wmo.

De normbedragen en meer informatie staan op de website van het BSL. De bedragen worden ook vermeld op het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier kunt u downloaden via de website (mits u aan de voorwaarden voldoet). Inwoners die in 2020 een aanvraag hebben gedaan, ontvangen van de gemeente Lopik een brief met daarbij een verkort aanvraagformulier.

De aanvraag met bijlage moet vóór 1 december 2021 zijn ingediend.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig