Samen De Akker en Het Veld in Lopik groener en aantrekkelijker maken (19-07-2021)

Home > Nieuws > Samen De Akker en Het Veld in Lopik groener en aantrekkelijker maken

Samen De Akker en Het Veld in Lopik groener en aantrekkelijker maken (19-07-2021)

RSS
Dit item is verlopen op 19-09-2021.

Groen aan de Buurt gaat aan de slag

Samen zorgen voor een groenere en aantrekkelijkere leefomgeving, dat is het doel van het programma Groen aan de Buurt. Op 30 juni 2021 werd een eerste ideeënavond georganiseerd voor bewoners van De Akker en Het Veld in Lopik. De ingebrachte ideeën werden op 12 juli met het team van Groen aan de Buurt uitgewerkt en hebben geleid tot zeven concrete plannen waarmee de bewoners samen met de gemeente Lopik en De Woningraat aan de slag gaan. Samen maken we De Akker en Het Veld mooier en groener!


Doe-programma
Groen aan de Buurt is een programma van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Zij organiseren en begeleiden in samenwerking met de gemeente Lopik en woningcorporatie De Woningraat het Groen aan de Buurt project.
Kijk voor meer informatie op www.groenaandebuurt.nl.

Aan de slag!
Er wordt nu gestart met zeven ideeën. Voor ieder idee is een vaste contactpersoon en aanspreekpunt. Belangstellenden die zich alsnog willen aansluiten en actief mee willen helpen kunnen zich melden bij de betreffende contactpersoon.

De zeven plannen in De Akker en Het Veld

Binnenpleinen De Akker ontstenen
De binnenpleinen aan de voorkant van De Akker 32 t/m 48 groener, mooier en leefbaarder maken. Veel stenen eruit en groen erin. Het middelste deel ook inrichten voor ontmoeting. Wil je meer weten of meedoen? Neem dan contact op met Danny van Kuil, 06-30141736.

Bloemenweide maken
Het grasveld nabij Het Veld 5 t/m 13 omtoveren in een bloemenweide en pluktuin. Bewoners en kinderen betrekken bij en leren over het groen.
Wil je meer weten of meedoen? Neem dan contact op met Aya Salomonson, 06-48930897.

Binnenplein Het Veld ontstenen
Het binnenplein nabij Het Veld 10 ontstenen en van meer groen voorzien.
Wil je meer weten of mee doen? Neem dan contact op met  Bea Geurts, 06-45624532.

Groene daken
Sedumdaken aanleggen op de schuurtjes. Het is goed voor dieren en planten, het zorgt voor verkoeling en het afvangen van regenwater. Groen aan de Buurt kan financieel bijdragen aan circa 10 groene daken. Alleen voor dit project is een eigen bijdrage noodzakelijk.
Wil je meer weten of meedoen? Neem dan contact op met Nel Oskam, 0348-552833

Robuust groen
Vergroenen van een stukje grasveld achter Het Veld 41, bij het speelterrein en de voetbalkooi. Aanplanten van grote struiken nabij de schuttingen.
Wil je meer weten of meedoen? Neem dan contact op met John Kortenhoeven, 06-15358330.

Wilde bloemenstrook en groene schuttingen
In overleg met bewoners die een schutting hebben die grenst aan de speeltuin zullen we klimplanten tegen de schuttingen zetten en de grasstrook ervoor inzaaien met een bloemenmengsel. Wil je meer weten of meedoen? Neem dan contact op met Danny van Kuil, 06-30141736.

Binnenplein Het Veld kleur geven
Bij het binnenplein nabij Het Veld 28 betonpalen in regenboogkleuren verven, geveltuintjes maken en wanneer mogelijk haagjes planten.
Wil je meer weten of mee doen? Neem dan contact op met Marian Geurts, 06-44509786

Doet u mee?

Heeft u interesse om u mee te helpen bij één van de projecten? Dat kan natuurlijk. U kunt contact opnemen met bovenstaande contactpersonen of via Groen aan de Buurt aanspreekpunt Hélène Hine h.hine@landschaperfgoedutrecht.nl. U kunt ook bellen met wijkregisseur Esther Blok, 06-15130820.