Samen doen! Denkt u mee over onderwerpen op sociaal gebied? (11-10-2018)

Home > Nieuws > Samen doen! Denkt u mee over onderwerpen op sociaal gebied?

Samen doen! Denkt u mee over onderwerpen op sociaal gebied? (11-10-2018)

RSS

In de gemeente Lopik streven we naar een samenleving waarin kinderen gezond opgroeien, iedereen op maat mee kan doen en we oog hebben voor elkaar. Met daarbij de gemeente als betrouwbare partner. Samen met onze inwoners en onze partners zetten we de volgende stap in de verdere ontwikkeling van het Sociaal Domein in de gemeente Lopik. Want in een goed georganiseerd Sociaal Domein doet iedereen mee! We willen graag uw hulp, ondersteuning en waardevolle bijdrage om het beleid een goede richting te geven. Daarnaast willen we graag dat u meedenkt hoe we dit belangrijke project handen en voeten kunnen geven. Wat is de rol van inwoners en overheid? Denk mee over onderwerpen als opvoedvraagstukken, jeugdzorg, Wmo, participatie (samenwerken/samen doen), werk & inkomen, sport, onderwijs en vervoer. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben we uw hulp nodig.

Oprichten klankbordgroep
De gemeente gaat een volledig beleidsplan ontwikkelen samen met de Lopikse samenleving. Hiervoor richten we een grote en brede klankbordgroep op. In deze groep participeren veel verschillende groepen inwoners en organisaties. Deze speciaal samengestelde groep mensen geeft aan wat er leeft in de samenleving en wat belangrijk is.

De klankbordgroep komt de komende maanden op vier donderdagen bij elkaar. De bijeenkomsten vinden plaats van 19:30 - 21:30 uur.

De data voor de bijeenkomsten zijn:

-           8 november 2018: Start ‘Samen doen!’
-           17 januari 2019: Welke thema’s zijn belangrijk?
-           21 februari 2019: Hoe geven we thema’s handen en voeten?
-           21 maart 2019: Uitkomsten & vervolg ‘Samen doen!’

De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep is op donderdag 8 november 2018 van
19:30 - 21:30 uur. De bijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis XXL in Benschop. 

Programma
19.15 uur Zaal open
19.30 uur Welkom en opening door burgemeester Laurens de Graaf
20.00 uur Start workshops
21.00 uur Plenaire terugkoppeling en afsluiting
21.30 uur Borrel

De volgende bijeenkomst is op donderdag 17 januari 2019 in ’t Witte Paard in Cabauw.

Doet u mee? Aanmelden is heel eenvoudig
Uw mening telt en is erg waardevol. We willen u daarom ook van harte uitnodigen om deel te nemen aan de klankbordgroep. U kunt dit doen door een e-mailbericht te sturen naar samendoen@lopik.nl Zodra u zich heeft aangemeld, ontvangt u van ons meer informatie.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0348) 55 99 55. 


Wethouder Johan van Everdingen en burgemeester Laurens de Graaf