Samen doen! Uitnodiging bijeenkomst 21 februari 2019 (29-01-2019)

Home > Nieuws > Samen doen! Uitnodiging bijeenkomst 21 februari 2019

Samen doen! Uitnodiging bijeenkomst 21 februari 2019 (29-01-2019)

RSS

Op donderdag 17 januari jl. vond de tweede bijeenkomst plaats van het project ‘Samen doen!’ De sfeer was erg prettig en er is constructief gewerkt door zowel inwoners, raadsleden en ambtenaren. De deelnemers hebben samen per thema veel doelen opgesteld die mee worden genomen in de ontwikkelingen van het project ‘Samen doen!’ Aan het einde van de avond bleek dat de doelen erg goed op elkaar aansluiten en zelfs een overlap hebben. Er is een duidelijke rode draad te zien met een mooie verbinding per thema.  

Graag nodigen wij u ook uit voor de derde bijeenkomst op donderdag 21 februari 2019*. Deze bijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis De Schouw in Lopik. Inloop vanaf 19.15 uur, de avond wordt rond 21:30 uur afgesloten met een borrel.

Tijdens deze bijeenkomst gaan we ons richten op hoe we de doelen handen en voeten en uiteindelijk vorm kunnen geven. We gaan ons richten op de praktijk; hoe kunnen we doelen waarmaken en wie kan wat oppakken?

Doet u mee? Aanmelden is heel eenvoudig
Wilt u meedenken over onderwerpen als opvoedvraagstukken, jeugdzorg, Wmo, participatie (samenwerken/samen doen), werk & inkomen en vervoer? Meld u dan aan via samendoen@lopik.nl Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0348) 55 99 55. 

*Op de gemeentepagina in Het Kontakt staat per abuis dat de bijeenkomst plaatsvindt op donderdag 20 februari 2019. Dat moet donderdag 21 februari 2019 zijn.