Sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 10 – 12 jaar (aanmelden voor 1 oktober 2021) (10-09-2021)

Home > Nieuws > Sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 10 – 12 jaar (aanmelden voor 1 oktober 2021)

Sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 10 – 12 jaar (aanmelden voor 1 oktober 2021) (10-09-2021)

RSS

Het maatschappelijk werk van het Breed Sociaal Loket biedt sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen die willen leren over de volgende onderwerpen

  • Contact leggen
  • Vrienden maken en vrienden houden
  • Trots zijn op jezelf, lekker in je vel zitten
  • Pesten, wat kun je dan doen
  • Ruzies oplossen
  • Nee zeggen
  • Kritiek geven en krijgen
  • Complimenten geven en krijgen
  • Gevoelens, uiten of juist niet?

Training

De training is bedoeld voor kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben en moeite hebben in de omgang met leeftijdsgenoten. Te denken valt aan verlegenheid, teruggetrokken gedrag, geen of moeilijk vrienden kunnen maken, geen nee durven zeggen, pesten of gepest worden, geen gevoel hebben voor wat wel/niet kan in de omgang, aandacht opeisen of ruzie zoeken.

In elke bijeenkomst staat er een thema centraal. De kinderen krijgen informatie over dat thema, zien er voorbeelden van en oefenen met hoe je iets aanpakt, wat wel en niet handig is en wat je doet als iemand niet leuk reageert.

Aan het einde van de bijeenkomst krijgen de kinderen theorie mee en een kleine opdracht voor thuis. Ook de ouders krijgen een opdracht.

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van anderhalf uur en vindt plaats in Lopik. De eerste bijeenkomst is op donderdag 7 oktober 2021 (aanmelden voor 1 oktober 2021 via bsl@lopik.nl). Aan deze 8 bijeenkomsten nemen de kinderen deel zonder ouder(s). Voorafgaand vindt er een kennismakingsgesprek en na afloop een evaluatiegesprek plaats, beide met kind en ouder(s). Halverwege is er een informatieavond alleen voor ouders.

Aanmelding en kosten

De training wordt aangeboden door het Breed Sociaal Loket in Lopik. Wel vragen wij u om een bijdrage in de kosten van € 10 per deelnemer.
Kinderen kunnen worden aangemeld via bsl@lopik.nl onder vermelding van SoVa-training. Na aanmelding nemen wij contact met u op en ontvangt u onder andere informatie over de locatie en data waarop de trainingen plaatsvinden.  

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de SoVa-trainers:

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig