Start ontwikkeling Lentehof (03-10-2017)

Home > Nieuws > Start ontwikkeling Lentehof

Start ontwikkeling Lentehof (03-10-2017)

RSS
Dit item is verlopen op 31-01-2018.

Volgens de planning zal in november van dit jaar worden gestart met het bouwrijp maken van het terrein voor het bouwen van 40 appartementen aan de Lentehof.

Werkzaamheden

Voorafgaand aan deze werkzaamheden wordt in opdracht van woningcorporatie De Woningraat de groene rand van het terrein gesnoeid en deels verwijderd. Aan de zuidzijde (evenwijdig aan de M.A. Reinaldaweg) wordt de begroeiing geheel verwijderd. Naar verwachting worden de werkzaamheden vanaf medio oktober 2017, nadat het meeste blad is gevallen, uitgevoerd. Nadat de snoei is afgerond, verwijdert de gemeente Lopik een overbodige riolering aan de zuidzijde van het terrein (evenwijdig aan de M.A. Reinaldaweg).

Start bouw

De start van de bouw van de appartementen staat gepland voor eind 2017. Een exacte datum is op dit moment nog niet bekend. Zodra de datum bekend is, wordt u hierover geïnformeerd via deze gemeentepagina in Het Kontakt en via de website van de gemeente Lopik www.lopik.nl

Parkeren

Tijdens de bouwwerkzaamheden van de appartementen blijft het parkeerterrein naast het gemeentehuis beschikbaar. De 8 parkeerplaatsen aan de Burgemeester Schumanlaan, grenzend aan het perceel Lentehof, kunnen vanaf de start van de bouw niet meer worden gebruikt.

Afvalcontainers

De inzamelcontainers voor PMD en glas worden verplaatst naar de hoek Burgemeester Schumanlaan/Maria Louiselaan.

Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij de heer M. Schrijver van woningcorporatie De Woningraat, e-mail mschrijver@dewoningraat.nl of telefoon 085 - 210 19 10 en mevrouw M. van Schaik van de gemeente Lopik, e-mail marianne.van.schaik@lopik.nl of telefoon 0348 - 55 99 11.