Stichting Sportraad Lopik houdt op te bestaan (12-12-2017)

Home > Nieuws > Stichting Sportraad Lopik houdt op te bestaan

Stichting Sportraad Lopik houdt op te bestaan (12-12-2017)

RSS
Dit item is verlopen op 12-02-2018.

Het bestuur van de Stichting Sportraad Lopik heeft, na een zeer zorgvuldige afweging, besloten om met ingang van 1 januari 2018 te stoppen. Het college van burgemeester en wethouders van Lopik bedankte de bestuursleden - mevrouw Spelt en de heren Batema, Nellestijn en De Leeuw - dinsdag 12 december 2017 met een feestelijke lunch voor hun jarenlange trouwe inzet. Wethouder Van Everdingen sprak de leden toe en overhandigde ze een cadeau.

De rol van de Sportraad is in de loop der jaren gewijzigd en het bestuur is van mening dat het voortbestaan van de stichting niet langer gerechtvaardigd is. Dit is uitgebreid besproken met de sportverenigingen in het breed sportoverleg. De Stichting Sportraad Lopik is opgericht in 1980 en legt na 37 jaar haar functie neer.

Bestuur Stichting Sportraad Lopik met het college van BenW

Van links naar rechts:
Burgemeester De Graaf, wethouder Spelt, de heer De Leeuw, mevrouw Spelt, de heer Nellestijn, de heer Batema, wethouder Van Everdingen.