Subsidie voor het bewegen en sporten van 55-plussers (05-02-2019)

Home > Nieuws > Subsidie voor het bewegen en sporten van 55-plussers

Subsidie voor het bewegen en sporten van 55-plussers (05-02-2019)

RSS
Dit item is verlopen op 05-04-2019.

De gemeente Lopik stelt subsidie beschikbaar voor beweeg- en sportactiviteiten die gericht zijn op 55-plussers. Lokale organisaties zoals sportverenigingen, buurtcomités en welzijnsstichtingen komen in aanmerking voor deze subsidie. Daartoe besloot de gemeenteraad op 29 januari jl. Geïnteresseerden die hun aanvraag indienen vóór 1 mei 2019, kunnen dit jaar nog starten met de activiteiten.

De gemeente wil met de extra subsidiemogelijkheden het bewegen en sporten onder 55-plussers stimuleren. Regelmatig bewegen en sporten bevordert de gezondheid van lichaam en geest. Het helpt bij het voorkomen van hart- en vaatziekten en gaat obesitas tegen. De activiteiten kunnen ook het gemoed verlichten bij psychische klachten en bestrijden eenzaamheid omdat inwoners elkaar regelmatig ontmoeten.

Wethouder Johan van Everdingen: “Met deze subsidie willen we het beweeg- en sportaanbod voor 55-plussers vergroten. Gezondheid gaat ook over leefstijl, het beperkt zich niet tot het domein van de zorgprofessionals. Door gezond gedrag vanaf 55 jaar te stimuleren, bevorderen we ook dat mensen op hoge leeftijd vitaal en actief zijn.”

Geïnteresseerden kunnen de voorwaarden vinden op de website van gemeente Lopik. Bij voorkeur gaat het om nieuwe activiteiten die gericht zijn op 55-plussers, meer dan 10 inwoners bereiken en plaats vinden in de gemeente.

Meer informatie over de mogelijkheden van de subsidie? 
Wilt u meer informatie over de subsidie, de mogelijkheden of heeft u vragen? Neem dan contact met Jeroen Göttgens via telefoonnummer (0348) 55 99 55, stuur een e-mailbericht naar info@lopik.nl. U kunt de subsidie aanvragen met het subsidie aanvraagformulier bewegen en sporten 55-plussers.