Tegemoetkoming zorgkosten bij chronische ziekte of handicap (04-09-2017)

Home > Nieuws > Tegemoetkoming zorgkosten bij chronische ziekte of handicap

Tegemoetkoming zorgkosten bij chronische ziekte of handicap (04-09-2017)

RSS
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

Sommige mensen moeten extra geld uitgeven omdat ze een chronische ziekte of een handicap hebben. Bijvoorbeeld omdat ze extra reiskosten hebben, een duurder dieet op voorschrift van een arts, hulpmiddelen of extra uitgaven voor kleding. Eén keer per jaar kan de gemeente een kleine financiële bijdrage aanbieden om ze te helpen met hun extra (zorg)uitgaven. Daarvoor heeft de gemeente de ‘Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten Gemeente Lopik 2017’ vastgesteld.

Inwoners van de gemeente Lopik kunnen een tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • zij wonen in de gemeente Lopik;
  • de inwoner of zijn/haar minderjarige kind (die ook in de gemeente Lopik woont) heeft een chronische ziekte of handicap;
  • het (gezamenlijk) inkomen was in 2016 niet hoger dan de door het Rijk vastgestelde normbedragen voor de Wmo 2015.

Inwoners die aan de voorwaarden voldoen, kunnen een aanvraagformulier downloaden of ophalen in het gemeentehuis. Inwoners die in 2016 ook een aanvraag hebben gedaan, ontvangen van de gemeente Lopik een brief.

De door het Rijk vastgestelde normbedragen voor de Wmo 2015

Aanvraag minderjarig kind

  • Het gezamenlijke jaarinkomen van de ouders/verzorgers van het kind was in 2016 bruto maximaal € 28.177

  • Het inkomen van de alleenstaande ouder/verzorger van het kind was in 2016 bruto maximaal € 22.486.

Aanvraag volwassene

  • Ik ben alleenstaand en had in 2016 een bruto jaarinkomen van maximaal € 22.486

  •  Ik ben getrouwd of woon samen (met of zonder kinderen) en had samen met mijn partner in 2016 een bruto jaarinkomen van maximaal € 28.177