Tegemoetkoming zorgkosten bij chronische ziekte of handicap (16-09-2019)

Home > Nieuws > Tegemoetkoming zorgkosten bij chronische ziekte of handicap

Tegemoetkoming zorgkosten bij chronische ziekte of handicap (16-09-2019)

RSS
Dit item is verlopen op 01-12-2019.

Sommige mensen moeten extra geld uitgeven omdat ze een chronische ziekte of een handicap hebben. Denk aan extra reiskosten, een duurder dieet op voorschrift van een arts, hulpmiddelen of extra uitgaven voor kleding.

Eén keer in het jaar kan de gemeente een financiële bijdrage aanbieden om inwoners te helpen met hun extra (zorg)uitgaven. Daarvoor heeft de gemeente de ‘Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten Gemeente Lopik 2017’ vastgesteld.

Inwoners van de gemeente Lopik kunnen een tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

•             Wonend in de gemeente Lopik;

•             Zij of hun minderjarige kind (die ook in de gemeente Lopik woont) een chronische ziekte of handicap hebben;

•             Het (gezamenlijk) inkomen was in 2018 niet hoger dan de door het Rijk vastgestelde normbedragen voor de Wmo 2015.*

* Normbedragen:

Pensioengerechtigd en samenwonend, maximaal €24.128 Pensioengerechtigd en alleenstaand, maximaal €17.474
Niet-pensioen gerechtigd en samenwonend, maximaal €35.175 Niet-pensioen gerechtigd en alleenstaand, maximaal €22.873

Wilt u een aanvraag doen? Ga dan naar de website van het Breed Sociaal Loket.