Tot 18 november inschrijven voor Ereprijs wijk- en buurtbeheer 2019 (18-10-2019)

Home > Nieuws > Tot 18 november inschrijven voor Ereprijs wijk- en buurtbeheer 2019

Tot 18 november inschrijven voor Ereprijs wijk- en buurtbeheer 2019 (18-10-2019)

RSS
Dit item is verlopen op 20-11-2019.

Jaarlijks reikt de gemeente Lopik tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst de Ereprijs voor ‘wijk- en buurtbeheer’ uit. De Ereprijs bestaat uit een eerste prijs van € 500 en een tweede en derde prijs van elk € 100. Inschrijven kan tot 18 november 2019 via onderstaand inschrijfformulier.

De avond van de uitreiking is een feestavond voor alle vrijwilligers, waarbij de gemeente alle vrijwilligers in zonnetje wil zetten met een hapje, een drankje en een leuk stuk muziek.

Welke vrijwilligersgroep/organisatie/vereniging kan meedoen?

Wanneer uw organisatie zich in het jaar 2019 heeft ingezet voor de verbetering van de leefbaarheid van uw buurt, wijk of kern, kunt u meedingen naar de Ereprijs voor wijk- en buurtbeheer. Bij verbetering van de leefbaarheid kunt u bijvoorbeeld denken aan: saamhorigheid in de kern verbeteren door het organiseren van een activiteit, meehelpen bij het opknappen van een speeltuin, beheer en programmering van een buurthuis of belangenbehartiging voor een wijk of kern. Daarnaast kunt u denken aan activiteiten waardoor specifieke groepen mensen, zoals nieuwkomers, minima, of mensen met een beperking, meer bij de samenleving worden betrokken.

Inschrijven tot 18 november 2019

Vrijwilligersgroepen, organisaties of verenigingen die willen meedingen naar deze prijs kunnen zich inschrijven door het invullen en inzenden van het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier is te vinden op www.lopik.nl/ereprijs en kan tot 18 november 2019 worden ingevuld en ingestuurd. Medio december ontvangen alle contactpersonen die een inschrijfformulier hebben ingestuurd, een definitieve uitnodiging met het programma voor de avond.

Beoordeling

De jury zal de ingezonden formulieren na 18 november beoordelen aan de hand van de volgende criteria:

  • Zelfredzaamheid: hoe actief is een groep zelf geweest bij het uitvoeren van een project/activiteit of bij het oplossen van een probleem?
  • Draagvlak: hoeveel moeite heeft een groep gedaan om een breed draagvlak te creëren voor hun ideeën;
  • Bevorderen de activiteiten de saamhorigheid of zijn het activiteiten waardoor specifieke groepen meer betrokken worden bij de samenleving? (bijvoorbeeld nieuwkomers, mensen met een laag inkomen);
  • Het aantal vrijwilligers;
  • Geloofsovertuiging mag geen rol spelen tijdens de georganiseerde activiteiten.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Ereprijs wijk- en buurtbeheer kunt u contact opnemen met mevrouw S. Kosterman (0348 - 55 99 55 / sanne.kosterman@lopik.nl)

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig