Tot 7 december 2020 inschrijven voor Ereprijs wijk- en buurtbeheer 2020 (19-11-2020)

Home > Nieuws > Tot 7 december 2020 inschrijven voor Ereprijs wijk- en buurtbeheer 2020

Tot 7 december 2020 inschrijven voor Ereprijs wijk- en buurtbeheer 2020 (19-11-2020)

RSS
Dit item is verlopen op 08-12-2020.

Jaarlijks reikt de gemeente Lopik tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst de Ereprijs voor ‘wijk- en buurtbeheer’ uit. In verband met de coronacrisis is er besloten om deze bijeenkomst deze keer online plaats te laten vinden. Op een later moment volgt meer informatie hierover. De Ereprijs bestaat uit een eerste prijs van € 500 en een tweede en derde prijs van elk € 100. Inschrijven kan tot 7 december 2020 via het inschrijfformulier op www.lopik.nl/ereprijs.

Welke vrijwilligersgroep/organisatie/vereniging kan meedoen?

Wanneer uw organisatie zich in het jaar 2020 heeft ingezet voor de verbetering van de leefbaarheid van uw buurt, wijk of kern, kunt u meedingen naar de Ereprijs voor wijk- en buurtbeheer. Bij verbetering van de leefbaarheid kunt u bijvoorbeeld denken aan: saamhorigheid in de kern verbeteren door het organiseren van een activiteit, meehelpen bij het opknappen van een speeltuin, beheer en programmering van een buurthuis of belangenbehartiging voor een wijk of kern. Daarnaast kunt u denken aan activiteiten waardoor specifieke groepen mensen, zoals nieuwkomers, minima, of mensen met een beperking, meer bij de samenleving worden betrokken.

Inschrijven tot 7 december 2020

Vrijwilligersgroepen, organisaties of verenigingen die willen meedingen naar deze prijs kunnen zich inschrijven door het invullen en inzenden van het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier is te vinden op www.lopik.nl/ereprijs en kan tot 7 december 2020 worden ingevuld en ingestuurd.

Beoordeling

De jury zal de ingezonden formulieren na 7 december beoordelen aan de hand van de volgende criteria:

  • Zelfredzaamheid: hoe actief is een groep zelf geweest bij het uitvoeren van een project/activiteit of bij het oplossen van een probleem?
  • Draagvlak: hoeveel moeite heeft een groep gedaan om een breed draagvlak te creëren voor hun ideeën;
  • Bevorderen de activiteiten de saamhorigheid of zijn het activiteiten waardoor specifieke groepen meer betrokken worden bij de samenleving? (bijvoorbeeld nieuwkomers, mensen met een laag inkomen);
  • Het aantal vrijwilligers;
  • Geloofsovertuiging mag geen rol spelen tijdens de georganiseerde activiteiten.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Ereprijs wijk- en buurtbeheer kunt u contact opnemen  met mevrouw S. Kosterman (0348 - 55 99 55 / sanne.kosterman@lopik.nl).