Uniforme recreatieve bewegwijzering (30-07-2019)

Home > Nieuws > Uniforme recreatieve bewegwijzering

Uniforme recreatieve bewegwijzering (30-07-2019)

RSS

Burgemeester en wethouders van Lopik hebben op 30 juni 2015 de notitie ‘Uniforme recreatieve bewegwijzering gemeente Lopik’ vastgesteld. Hiermee kiest het college voor het gemeentebreed invoeren van een uniform verwijssysteem naar lokale toeristisch-recreatieve voorzieningen.

Als eigenaar van een toeristisch-recreatieve voorziening kunt u uw interesse kenbaar maken bij de gemeente via onderstaand aanvraagformulier. Hieronder kunt u ook de beleidsnotitie raadplegen. Deze notitie geldt als leidraad voor de invoering van het uniforme recreatieve verwijssysteem. Aan de hand van de notitie wordt iedere aanvraag separaat beoordeeld op geschiktheid van de voorziening en de plaatsingsmogelijkheden voor de bebording. Bovendien staan in de notitie alle voorwaarden waaronder de gemeente haar medewerking verleent aan het plaatsen van een recreatief verwijsbord.

De eigenaren van verwezen voorzieningen betalen de kosten voor het vervaardigen van de bewegwijzering en de plaatsing. Deze kosten liggen tussen € 230,- en € 305,- excl. BTW per bord. De gemeente levert de palen en het bevestigingsmateriaal.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Thomas Schroor per e-mail (thomas.schroor@lopik.nl) of telefoon (0348-559955).

Via deze link kunt een aanvraag doen voor uniform verwijssysteem naar lokale toeristisch-recreatieve voorzieningen.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig