Update rubbergranulaat en kunstgras (20-02-2017)

Home > Nieuws > Update rubbergranulaat en kunstgras

Update rubbergranulaat en kunstgras (20-02-2017)

RSS
Dit item is verlopen op 31-03-2017.

Vereniging Sport en Gemeenten volgt het standpunt van o.a. RIVM, GGD GHOR en de KNVB dat het spelen op met rubber ingestrooid kunstgras veilig is om op te spelen. Het onderzoek van RIVM van eind december 2016 geeft ook geen andere inzichten.

Europees en Amerikaans onderzoek

Het European Chemicals Agency voert momenteel in opdracht van de Europese Commissie onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. Wij verwachten de resultaten daarvan in februari/maart 2017.  Mede n.a.v. deze rapportage zal een hernieuwde discussie in Europees verband gevoerd worden over de twee verschillende normen voor mengsels en producten. Zodra hierover iets nieuws te melden valt zullen wij u daarover uiteraard informeren.  

Het onderzoek in Amerika naar rubbergranulaat en voorkomende gevallen van kanker en dan in het bijzonder bij keepers is zeer recent gepubliceerd. De belangrijkste conclusie is dat er geen causaal verband te leggen valt, wat leidt tot o.a. de volgende aanbeveling: “The Washington State Department of Health recommends that people who enjoy soccer continue to play regardless of the type of field surface.”

Informatie

Vereniging Sport en Gemeenten heeft op haar website www.sportengemeenten.nl een dossier over kunstgrasvelden aangelegd. Voetbalclubs kunnen via de website van de KNVB terecht voor informatie en vragen.