Vanaf 6 mei: Maaien bermen (02-05-2019)

Home > Nieuws > Vanaf 6 mei: Maaien bermen

Vanaf 6 mei: Maaien bermen (02-05-2019)

RSS
Dit item is verlopen op 02-07-2019.

Ieder jaar worden de wegbermen voor zover bestaande uit gras, een aantal keren gemaaid. Maaien is noodzakelijk om te zorgen voor voldoende uitzicht voor het verkeer en voor het behouden van de grasvegetatie. Net als vorig jaar wordt er drie keer gemaaid. De eerste en tweede ronde worden alleen de eerste meter naast de verharding en de zichthoeken bij kruisingen gemaaid. De overige vegetatie blijft dan nog staan ter behoud van broedende vogels, maar zeker ook voor het behoud van bloeiende planten die voedsel bieden aan insecten zoals bijen en vlinders.

De werkzaamheden starten in week  19 (vanaf 6 mei), en worden uitgevoerd door Loon- en Kraanverhuurbedrijf M. de Bruijn BV uit Lopik.

Heeft u naar aanleiding hiervan vragen dan kunt u contact opnemen met Kees de Leeuw, kees.de.leeuw@lopik.nl of 0348 - 55 99 79.