Voorbereiding herstel en onderhoud Buitenplaats 'Huis te Jaarsveld' in volle gang (18-03-2019)

Home > Nieuws > Voorbereiding herstel en onderhoud Buitenplaats 'Huis te Jaarsveld' in volle gang

Voorbereiding herstel en onderhoud Buitenplaats 'Huis te Jaarsveld' in volle gang (18-03-2019)

RSS
Dit item is verlopen op 27-03-2019.

De nieuwe eigenaar van 'Huis te Jaarsveld' is begonnen met een gedegen voorbereiding van herstel en renovatiewerkzaamheden van het hoofdhuishuis, koetshuis, het park en de tuinen van 'Huis te Jaarsveld'. Samen met enkele ervaren hoveniers is de afgelopen maanden het eerste onderhoud van het park en de tuinen grondig aangepakt. Hierdoor is de sierbeplanting weer zichtbaar geworden en liggen het park en de tuinen er weer netjes bij.

Tevens hebben historici gespecialiseerd in historische buitenplaatsen de bouw- en de ontstaansgeschiedenis van het park, het huis en het koetshuis gedetailleerd in kaart gebracht. Dit onderzoek vormt de basis voor een meerjarig herstelplan voor het park en de gebouwen. De architecten en een gespecialiseerde landschapsarchitect van Stichting In Arcadië zijn nu bezig met het uitwerken van dit herstelplan. 

Kappen en herplanten populieren
Tijdens het onderhoud van het park is gebleken dat de populieren in een erg slechte staat zijn. De populieren, geplant in de jaren zestig en hebben hun maximale leeftijd bereikt. Een aantal populieren dichtbij het Koetshuis zijn omgewaaid. De oude populieren langs het wandelpad zijn een risico voor wandelaars. Regelmatig breken grote takken af en vallen er populieren om. De conclusie van alle instanties is dat de populieren daarom moeten worden gekapt. De benodigde vergunningen zijn aangevraagd om de populieren in september te kappen en vervolgens de grond schoon en gereed te maken voor herplant.

Het herplanten van historisch verantwoorde bomen met een lange levensduur is een belangrijk onderdeel van het algehele herstelplan voor het park en de gebouwen. De verwachting is dat het herstelplan komend najaar gereed is. De uitvoering van het herstelplan (waaronder het planten van nieuwe bomen), staat voor 2020 op de agenda.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Erfgoedhovenier van Buitenplaats 'Huis te Jaarsveld', Mariska de Boer van Groen Erfgoed Nu via  mariskadeboer@groenerfgoed.nu