Waterschap herziet basis voor onderhoud sloten en keringen (01-08-2018)

Home > Nieuws > Waterschap herziet basis voor onderhoud sloten en keringen

Waterschap herziet basis voor onderhoud sloten en keringen (01-08-2018)

RSS
Dit item is verlopen op 03-09-2018.

Het waterschap wil haar regelgeving volledig aanpassen. De nieuwe regelgeving moet meer mogelijkheden bieden voor inwoners, bedrijven en andere overheden om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen plannen en rekening te houden met een goede waterhuishouding. De nieuwe regelgeving is vastgelegd in de (ontwerp) Keur, en het  bijbehorende kaartensysteem de (ontwerp) Legger(s). Deze documenten liggen deze zomer ter inzage.

Goed onderhoud

Bewerkt u land, heeft u een woning aan het water of bij een dijk (waterkering)? Dan weet u als geen ander hoe belangrijk het is dat deze waterstaatswerken op een goede manier worden onderhouden. Zo kan alleen een goed onderhouden sloot water aanvoeren bij droogte en afvoeren na een plensbui. Het waterschap neemt een deel van het onderhoud voor zijn rekening. Maar in veel gevallen heeft ook de bewoner, de agrariër en/of ondernemer een onderhoudstaak.

Digitaal kaartensysteem

Wie verantwoordelijk is voor welk deel van het onderhoud staat in de Legger. De Legger is een digitaal kaartensysteem waarin precies staat aangegeven wat de ligging van een waterkering (dijk/kade) of een watergang (sloot/kanaal/rivier) is, wat de breedte, diepte en profiel van de oever of kering is, wat de onderhoudsverplichtingen zijn en wie onderhoudsplichtig is.

Regels vastgelegd in een ‘ja-mits’ Keur

De Legger oppervlaktewater en de Legger Primaire Waterkeringen volgen de wijzigingen in de (ontwerp) Keur. De oude Keur past niet meer in onze veranderende wereld. Het waterschap wil regels die eenvoudig zijn, kosten besparen en vooral meer ruimte bieden. Daarom heeft het waterschap een volledig nieuwe Keur opgesteld. Een ‘ja-mits’ Keur waarin er vanuit wordt gegaan dat mensen die plannen maken voor op of aan het water, daar verantwoordelijk mee om gaan.

Inspraakperiode

De ontwerp-Keur en de ontwerp Legger Oppervlaktewater zijn tot en met maandag 3 september 2018 in te zien op de website van het waterschap. De inspraak op de ontwerp Legger Primaire Waterkeringen loopt tot en met 17 september. Alle stukken zijn in te zien op https://www.hdsr.nl/vergunningen/subsidies/regelgeving/nieuwe-keur/. De stukken zijn in deze periode ook (digitaal) in te zien op het kantoor van het waterschap, aan de Poldermolen 2 in Houten. Graag even bellen voor een afspraak op 030 634 5700. Iedereen die vindt dat de nieuwe regels zijn belangen schaadt of dat gegevens in de kaarten niet kloppen, kan tot het hierboven genoemde einde van de inspraakperiode een zienswijze indienen.