Waterschap organiseert online bewonersavonden voor Lopikerwaard over wateraanvoer tijdens extreem droge zomers (23-10-2020)

Home > Nieuws > Waterschap organiseert online bewonersavonden voor Lopikerwaard over wateraanvoer tijdens extreem droge zomers

Waterschap organiseert online bewonersavonden voor Lopikerwaard over wateraanvoer tijdens extreem droge zomers (23-10-2020)

RSS
Dit item is verlopen op 03-11-2020.

Welke maatregelen zijn er nodig in de Lopikerwaard om tijdens extreem droge zomers extra water aan te kunnen voeren naar West-Nederland? En wat is de impact hiervan op de omgeving? De antwoorden op deze vragen staan centraal op de digitale gebiedsavonden die het waterschap gaat organiseren op 27 oktober en 2 november a.s.

Het project KWA+

In droge tijden, zoals in de zomer van 2018, is extra water nodig voor het westen van Nederland om de verzilting daar tegen te gaan. Eén van de routes waarlangs dit water wordt aangevoerd, loopt door de Lopikerwaard. Om de capaciteit van de aanvoerroute te vergroten, zijn verschillende ingrepen in het watersysteem nodig. Langs een groot deel van de route, 14 km, is het nodig de waterloop te verdiepen, te verbreden en – uitsluitend tijdens de inzet van de KWA - peilstijging te accepteren.

Toelichting plannen op digitale gebiedsavonden

De afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, zodat er nu een gedetailleerd beeld is welke maatregelen waar nodig zijn. Duidelijk werd bijvoorbeeld dat de hogere peilen die gehanteerd zijn tijdens de droge zomer van 2018 minder overlast gaven dan gedacht en dat het niet overal haalbaar is om de capaciteitsuitbreiding te realiseren langs de hoofdwatergangen.

Voor een deel van de maatregelen is grond nodig van aangrenzende grondeigenaren. Met deze grondeigenaren is het waterschap in gesprek.

Op 27 oktober en 2 november worden de maatregelen en de gevolgen ervan toegelicht aan de mensen in het gebied. Hiervoor organiseert het waterschap twee gebiedsavonden. Dit zijn digitale bijeenkomsten in verband met de aangescherpte maatregelen rondom het Coronavirus.

Ja, ik meld me aan voor de digitale avond

Aanmelden kan via de website van het waterschap www.hdsr.nl/kwa.

Telefonisch aanmelden kan ook: bel dan Arianne van Trigt via 030 – 6345753.

Het vervolg

Het waterschap hoopt binnenkort weer fysieke bijeenkomsten te kunnen organiseren. In de tussentijd gaat het waterschap de plannen verder uitwerken in een ontwerp-projectplan. Dit plan komt naar verwachting in het najaar 2021 in de inspraak. Tijdens de inspraakperiode organiseert het waterschap opnieuw een gebiedsavond. De start van de werkzaamheden is voorzien in het najaar van 2022.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig