Woningbouwvereniging De Woningraat, huurdersvereniging De Huurdersraat en gemeente Lopik ondertekenen prestatieafspraken (27-11-2019)

Home > Nieuws > Woningbouwvereniging De Woningraat, huurdersvereniging De Huurdersraat en gemeente Lopik ondertekenen prestatieafspraken

Woningbouwvereniging De Woningraat, huurdersvereniging De Huurdersraat en gemeente Lopik ondertekenen prestatieafspraken (27-11-2019)

RSS
Dit item is verlopen op 27-01-2020.

De gemeente Lopik heeft eind 2017 de ‘Woonvisie Lopik 2018-2022, ruimte met kwaliteit’ opgesteld. Deze visie is op 6 februari 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeente Lopik, woningbouwvereniging De Woningraat en huurdersvereniging Huurdersraat tekenden maandag 25 november 2019 de prestatieafspraken die voortvloeien uit het ‘bod’ dat De Woningraat heeft gedaan.

Op grond van de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht bij te dragen aan het gemeentelijk woonbeleid. Jaarlijks dient de corporatie een ‘bod’ uit te brengen waarin de corporatie aangeeft welke bijdrage zij in het komend jaar gaat leveren aan de uitvoering van het voorgenomen beleid, zoals dit in de gemeentelijke woonvisie is vastgelegd.

Het bod van de woningbouwvereniging betreft een overzicht van voorgenomen activiteiten die voor 1 juli 2018 bij de gemeente zijn ingediend. De prestatieafspraken gaan over de activiteiten in 2020. Deze prestatieafspraken zijn gezamenlijk gemaakt; de huurdersvereniging, de woningbouwvereniging en de gemeente hebben een gelijkwaardige rol.

Diversiteit, doorstroming, duurzaamheid en betaalbaarheid zijn belangrijke thema’s voor de gemeente Lopik. De Woningraat draagt met de werkzaamheden die zijn opgenomen in het bod bij aan de volkshuisvestelijke opgave in de gemeente.

Ondertekening prestatieafspraken

Van links naar rechts: de heer T. de Jong (secretaris huurdersvereniging De Huurdersraat), mevrouw C. Sluis (voorzitter huurdersvereniging Huurdersraat), wethouder G.J. Spelt en mevrouw M. Teitink (directeur-bestuurder woningbouwvereniging De Woningraat)

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig