Zonne-collectief Lopikerwaard opgericht. (07-03-2019)

Home > Nieuws > Zonne-collectief Lopikerwaard opgericht.

Zonne-collectief Lopikerwaard opgericht. (07-03-2019)

RSS

De Stichting Duurzaam Lopikerwaard heeft in samenwerking met Soft Energy een collectief opgericht om ondernemers in de Lopikerwaard te begeleiden bij het realiseren van zonne-energie installaties. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt met steun van Natuur & Milieu Utrecht (NMU), de Rabobank Utrechtse Waarden en LTO Zuidwest Utrecht. Door een collectief te organiseren wordt het voor ondernemers financieel aantrekkelijk en gemakkelijk gemaakt om deel te nemen.

Werkwijze

Voor geïnteresseerden wordt een QuickScan uitgevoerd. Tijdens een telefoongesprek wordt informatie over de specifieke locatie en de specifieke wensen ingewonnen. Op basis van deze informatie wordt een beknopt rapport opgesteld over de mogelijkheden van zonne-energie op de locatie. Er wordt onder andere aandacht besteed aan kosten, terugverdientijd, jaarlijkse besparing op elektriciteitskosten en aan fiscale voordelen.

Dit rapport wordt per mail toegestuurd en aansluitend wordt een afspraak gemaakt om het rapport op locatie te bespreken. Als een ondernemer deel wil nemen aan het collectief, wordt een deelnemersovereenkomst opgesteld.

Soft Energy selecteert na inventarisatie van de deelnemers een installatiebureau voor het collectief. Er wordt alleen gewerkt met gerenommeerde partijen uit de regio die kwalitatief goede materialen gebruiken en degelijk installatiewerk afleveren. Deelnemers ontvangen van het geselecteerde installatiebureau een gespecificeerde offerte voor een zonne-stroominstallatie. Deze offerte is gebaseerd op de Quick Scan. De ondernemer geeft zelf opdracht aan het installatiebureau. Soft Energy ondersteunt en begeleidt de ondernemer in het installatietraject en ziet toe op een correcte uitvoering.

Planning

In februari van dit jaar is gestart met informatie verzamelen en het opstellen van de Quickscans voor de eerste groep van ruim 45 geïnteresseerde ondernemers. Geïnteresseerden die willen instappen, kunnen zich aanmelden via het formulier op de website van Duurzaam Lopikerwaard: www.duurzaamlopikerwaard.nl. Rond de zomer wordt met de installatie gestart, zo is de verwachting.