Afval, grofvuil

Home > Inwoners > Afval, grofvuil

Afval, grofvuil

 • Wat is het?

  Grof huisvuil is huishoudelijk afval dat te groot of te zwaar is om in een vuilniszak of container te stoppen. Bijvoorbeeld meubels of vloerbedekking.

 • Hoe werkt het?

  Woont u in de gemeente Lopik? Dan kan de gemeente Lopik uw huishoudelijk grofvuil bij u thuis ophalen. De gemeente Lopik brengt € 34 voorrijdkosten in rekening voor het ophalen van uw huishoudelijk grofvuil en/of  maximaal 1 m3 snoeihout.

  Bouwafval, pallets, chemisch afval en huisvuilzakken met vuil vallen niet onder deze regeling en kunt u niet aanbieden met het grof vuil.

  Het grofvuil en snoeihout wordt na aanmelding tweewekelijks opgehaald op donderdagen (wijzigingen rond feest-/gedenkdagen voorbehouden). De ophaaldata kunt u vinden op uw afvalkalender.

  Hoe meldt u uw huishoudelijk grofvuil aan?

  U kunt uw huishoudelijk grofvuil aanmelden via Het Klantcontactcentrum van de gemeente, bereikbaar via de balie van het gemeentehuis (u kunt daar contant of per pin betalen) en telefonisch via 0348-559955 (van maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur, op vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur).

  of

  Dien hier uw aanvraag voor het ophalen van grofvuil in

  Voorwaarden en te nemen stappen

  1. Bij het aanmelden van uw huishoudelijk grofvuil moet u aangeven om wat voor soort grofvuil het gaat.
  2. Het aangemelde grofvuil wordt door u op de afgesproken donderdagochtend vóór 08.00 uur aan de openbare weg gezet op een plaats die goed bereikbaar is voor onze voertuigen;
  3. Het grofvuil wordt in handzame bundels aangeboden met een maximale omvang van 1m3 en een maximale lengte van 1,5 meter.
  4. Let op! Het bedrag voor de voorrijdkosten (€ 34) dient uiterlijk dinsdag vóór de dag van ophalen op de rekening van de gemeente Lopik te zijn bijgeschreven (IBAN: NL23 BNGH 0285 0051 46, o.v.v. 'grofvuil').
   Zet uw afval op de ophaaldag vóór 08:00 uur aan de weg.

  Alleen huishoudelijk grofvuil en snoeihout worden opgehaald
  Bouw- en sloopafval, pallets, vuilniszakken met vuil en KCA vallen niet onder de ophaalregeling.

  Bouw- en sloopafval kunt u tegen kosten van € 35,25 p/m3 (prijspeil 01-01-2021) op de milieustraat aanbieden.

  Vuilniszakken kunt u tegen kosten van € 3,05 (prijspeil 01-01-2021) op de milieustraat aanbieden.

  Voor het afgeven van KCA worden geen kosten in rekening gebracht.

  Zelf brengen huishoudelijk grofvuil en/of snoeihout is gratis
  Natuurlijk kunt u uw huishoudelijk grofvuil en/of snoeihout ook zelf naar de milieustraat brengen. U betaalt voor het voorrijden en niet voor de verwerking van het grofvuil. Wanneer u uw huishoudelijk grofvuil zelf naar de milieustraat brengt, is dit dus gratis.

 • Wat kost het?

  Ophalen grofvuil op uw huisadres (alleen voor adressen binnen de gemeente Lopik).

  € 34 voorrijdkosten

  Op milieustraat ter verwijdering overdragen van andere motorrijtuigen op meer dan twee wielen dan autowrakken als bedoeld in artikel 21 van de 'Afvalstoffenverordening gemeente Lopik'

   €1.703,00

  Het achterlaten van andere afvalstoffen dan huishoudelijke  Afvalstoffen op een daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats, per
  kubieke meter (of evenredig deel ervan met een minimum van € 5,-)

  € 35,25

  Het omruilen/inleveren van de restafvalcontainer (grijs) aan huis, op andere momenten dan het moment waarop het formaat van de restafval jaarlijks eenmalig gratis kan worden omgeruild

  € 37,35

  Op milieustraat achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen, per zak van 60 liter                                     

  € 3,05

  Op milieustraat achterlaten van asbest, per vierkante meter

  € 1,55

  Op milieustraat achterlaten van autowielen met band, per wiel

  € 2,10

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig