Asbest verwijderen

Home > Inwoners > Asbest verwijderen

Asbest verwijderen

 • Wat is het?

  Asbest werd vroeger veel gebruikt als bouwmateriaal. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken. Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

  • Wilt u asbest verwijderen in of bij uw woning? Dan heeft u altijd schriftelijke toestemming nodig van de gemeente (sloopmelding). Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u toestemming hebben om eventueel aanwezige asbest te verwijderen.
  • Bent u niet de eigenaar van de woning, maar huurder? Neem dan eerst contact op met de verhuurder.

  Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

  Subsidie saneren asbestdaken

  Er is 15 miljoen euro subsidie beschikbaar voor het versneld saneren van asbestdaken. Bedrijven en particulieren kunnen hiervan gebruik maken om asbestdaken met een oppervlakte van meer dan 35 vierkante meter te vervangen. Per vierkante meter wordt 4,50 euro uitgekeerd, met een maximum van 25.000 euro per adres. In 2016 werd ook 15 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld, waarmee inmiddels 4,2 miljoen vierkante meter dak is vervangen. Tot aan 2019 is er ten minste 75 miljoen euro beschikbaar voor huishoudens en bedrijven.

  Kijk voor meer informatie op de website van Rijksdienst voor ondernemend Nederland

 • Wat moet ik doen?

  Sloopmelding doen

  Als u asbest gaat verwijderen moet u een sloopmelding doen. U doet de melding online via het Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD. Bedrijven doen de melding met eHerkenning.

  Doe de melding minimaal 4 weken voordat u de asbest gaat verwijderen. In de volgende gevallen doet u dit uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

  • U verwijdert als particulier geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien). Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.
  • U verwijdert als particulier vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest. Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.

  Na de sloopmelding

  De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Is uw melding niet compleet? Dan krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Is uw melding wel compleet? Dan kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

  Start en einde werkzaamheden melden

  Voordat u begint met asbest verwijderen, meldt u dit minimaal 2 werkdagen van tevoren bij de gemeente.

  Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan meldt u dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

 • Meenemen

  Gegevens bij de melding

  • naam en adres eigenaar van het gebouw dat asbest bevat
  • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
  • adres, kadastraal nummer en soort gebouw
  • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
  • hoe u gaat slopen
  • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren

  Asbestinventarisatierapport

  U moet een asbestinventarisatierapport meesturen als u:

  • meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal verwijdert
  • asbest verwijdert uit een gebouw dat gebouwd is voor 1994

  Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

 • Hoe lang duurt het?

  4 weken na uw melding kunt u beginnen met asbest verwijderen. Hebt u een melding gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden? Dan kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop.

  Hebt u bericht gekregen dat uw melding niet volledig is? Dan mag u nog niet beginnen. U moet eerst een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.