Gemeente aansprakelijk stellen

Home > Inwoners > Gemeente aansprakelijk stellen

Gemeente aansprakelijk stellen

 • Wat is het?

  De gemeente kan schade veroorzaken. Dat kan door iets dat de gemeente heeft gedaan of juist niet heeft gedaan. Bijvoorbeeld door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente kan aansprakelijk zijn voor schade die u heeft opgelopen als:

  • er een gevaarlijke situatie is op de locatie. Dit wordt bepaald aan de hand van wetgeving en jurisprudentie.
  • u wettig en overtuigend bewijs levert van de gebeurtenis waardoor u schade heeft geleden
 • Wat moet ik doen?

  U stuurt uw eis naar de gemeente. Doe dit zelf of vraag een advocaat dit voor u te doen. Zet in uw eis de volgende gegevens:

  • omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd)
  • waarom u de gemeente aansprakelijk stelt
  • welke schade u hebt geleden
  • het schadebedrag
  • namen van specialisten die uw schade hebben bekeken

  Bent u verzekerd tegen de schade? Dan meldt u de schade bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met de gemeente. U kunt ook de rechter om schadevergoeding vragen.

  Vindt de gemeente dat uw schade veroorzaakt is doordat de gemeente niet goed gehandeld heeft? Dan krijgt u uw kosten vergoed.

 • Meenemen

  • bewijs van de opgelopen schade
  • een bewijs van het bedrag van de opgelopen schade (aankoopgegevens, nota’s)
  • eventuele ondertekende getuigenverklaring(en), politierapport, proces-verbaal
  • eventueel een foto (als bewijs)
  • uw naam, adres en telefoonnummer. (Als u voor iemand anders het formulier invult dan vermeldt u de gegevens van die persoon).
  • rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort
 • Hoe lang duurt het?

  • U ontvangt een schriftelijke bevestiging met een schadekenmerk.
  • De gemeente kan u om aanvullende informatie vragen. Hierover krijgt u dan (meestal binnen 2 weken) een brief.
  • U krijgt (meestal binnen 6 weken nadat alle informatie compleet is) bericht of de gemeente een standpunt heeft kunnen bepalen of dat er meer tijd nodig is.
  • Als de gemeente uw aansprakelijkstelling erkent, krijgt u mogelijk een (gedeeltelijke) schadevergoeding.
  • Als de gemeente uw aansprakelijkstelling afwijst, krijgt u een afwijzingsbrief met uitleg.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig