Geregistreerd partnerschap

Home > Inwoners > Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap

 • Wat is het?

  U gaat niet trouwen, maar u wilt wel de relatie met uw partner officieel vastleggen. Dan kunt u kiezen voor een geregistreerd partnerschap. U doet dit door een melding te doen bij de gemeente waar u uw partnerschap wilt laten registreren.

  Op enkele uitzonderingen na heeft een geregistreerd partnerschap dezelfde gevolgen als een huwelijk.

  Trouwambtenaren heten officieel Buitengewoon Ambtenaren van de Burgerlijke Stand, afgekort tot BABS. Hun taak is huwelijken voltrekken en partnerschappen registreren. Een paar weken van tevoren heeft het bruidspaar een gesprek met de trouwambtenaar om in detail de grote dag door te praten. De trouwambtenaar overlegt met u de details van uw huwelijksdag en draagt zorg voor een persoonlijke noot.

  Hier stellen de vijf Lopikse trouwambtenaren zich voor. Wie wordt uw trouwambtenaar?

 • Hoe werkt het?

  Niet alleen een man en een vrouw kunnen geregistreerd partner zijn. Ook 2 vrouwen of 2 mannen kunnen een geregistreerd partnerschap vastleggen.

  Voorwaarden voor geregistreerd partnerschap

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag niet geregistreerd partner worden van uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus, neef, nicht, oom, tante. .
  • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Huwelijksdispensatie

  Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

 • Wat moet ik doen?

  U doet de melding in de gemeente waar u het partnerschap wilt laten registreren.

  Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat de partnerregistratie plaatsvindt .
  • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor datum van de partnerregistratie de melding doen.
  • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.
 • Meenemen

  Informeer vooraf bij de gemeente welke documenten u precies moet meenemen. Soms heeft de gemeente waar u aangifte doet deze al. U hoeft dan niet alle volgende documenten mee te nemen:

  • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
  • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
  • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

  In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig bij uw aangifte.

  U hebt eerder een huwelijk of geregistreerd partnerschap gehad

  • bewijs dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is (zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte)

  U of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland

  • Eigen verklaring van partijen (was eerst een M46-verklaring) nodig. U kunt deze verklaring afleggen op het moment dat u bij de gemeente uw voorgenomen partnerschap aangeeft.

   De IND controleert uw verblijfsstatus en de Vreemdelingenpolitie onderzoekt of er sprake is van een schijnhuwelijk. Deze controles gebeuren als u een partnerschap wilt aangaan om een verblijfsvergunning voor de niet-Nederlander te krijgen.