Jongerenaward

Home > Inwoners > Jongerenaward

Jongerenaward

 • Hoe werkt het?

  Ieder jaar worden volwassen vrijwilligers in het zonnetje gezet met bijvoorbeeld een Koninklijke onderscheiding of een erespeld van de gemeente Lopik. Ook jongeren zetten zich vaak vrijwillig in en/of leveren bijzondere prestaties. Daarom reikt de gemeente Lopik sinds vorig jaar de zogenaamde Jongerenaward uit aan jongeren in de leeftijd tussen 6 en 25 jaar.

  Wie komt in aanmerking voor een Jongerenaward?
  De Jongerenaward kan worden uitgereikt aan jongeren tussen de 6 en 25 jaar die zich bijzonder hebben ingezet voor een ander of voor de gemeente Lopik, die een bijzondere prestatie hebben geleverd of een bijzondere daad hebben verricht of die een goed initiatief hebben genomen. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk doen, hulp bieden aan ouderen, activiteiten organiseren voor een goed doel of voor de buurt of het bespreekbaar maken van een maatschappelijk probleem.

  Criteria

  Voor het aanvragen van een Jongerenaward moet aan het volgende worden voldaan:

  • De leeftijd van de jongere ligt tussen 6 en 25 jaar.
  • De jongere hoeft niet in de gemeente Lopik te wonen, als de activiteit of bijzondere prestatie maar wel met de gemeente Lopik te maken heeft.
  • De activiteit of prestatie moet bij aanvraag niet langer dan 1 jaar geleden zijn
   • én minimaal een half jaar hebben geduurd;
   • óf een eenmalige prestatie of heldendaad zijn.

  Beoordelen van de aanvraag

  Een jury beoordeelt de aanvraag. De jury bestaat uit de burgemeester, een raadslid, een schooldirecteur, en de jongerenwerker. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt gelet op:

  • de bijzonderheid van de activiteit;
  • de uitstraling van de verdienste(n) voor de gemeente Lopik;
  • de voorbeeldfunctie voor anderen.

  Uitreiken van de Jongerenaward

  De Jongerenaward wordt uitgereikt door de burgemeester tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst. Bij de uitreiking hoort een blijvende herinnering. In de hal van het gemeentehuis wordt een ‘Wall of fame’ ingericht met de namen van de jongeren aan wie een award is uitgereikt. Daarnaast krijgen de jongeren een oorkonde uitgereikt die zij mee naar huis mogen nemen.

 • Wat moet ik doen?

  Aanmelden: uiterlijk 18 november 2019

  Jongeren kunnen worden voorgedragen via onderstaand aanmeldformulier. Op het aanmeldformulier moet worden aangegeven om wie het gaat, de reden van voordragen, de motivatie van de voordrager en de motivatie van ten minste één andere persoon. De voordracht moet uiterlijk 18 november 2019 bij de gemeente Lopik zijn ingediend.

  Meer informatie

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hanriëtte Bergstra via tel.: (0348) 55 99 93 of e-mail: hanriette.bergstra@lopik.nl. Om iemand voor te dragen kunt u het aanvraagformulier op onze website www.lopik.nl invullen en verzenden.

 • Openbare documenten